Rukojmí ?

MB- Severní sídliště

Ještě než začneme s příspěvky panelistů veřejné debaty 22. 3. zbývá blíže představit ty, kteří už léta tahají za kratší konec. Dlouho tušené zaznělo Na Karmeli po dotazu H. Cindra z úst náměstka města pro životní prostředí ing. Boušky. Na magistrátu není nikdo- žádná konkrétní osoba z místní samosprávy- zodpovědný za ochranu ovzduší na území města Mladá Boleslav. Jak ukazuje např. Komunitní plán zdraví a kvality života MB z roku 2006, tuto agendu se snažila svého času do určité míry suplovat aktivita Zdravé Město. Jak ale zaměřit dostatečnou pozornost k tématu, pokusit o jakékoli ověřitelné zlepšení, když není nikoho z municipality, kdo by to měl v popisu práce? 

V předcházejících příspěvcích 1998- Konfigurace herního pole jsme ukázali, že svého času (roku 1998) přes měsíčník Boleslavan proběhla snaha informovat občany- obyvatele města o spuštění automatizovaného imisního monitoringu, jak se odborně nazývá měřící zařízení měřící kvalitu ovzduší a stejně tak i o možnosti sledovat měřená data na infopanelu Městské knihovny na třídě V. Klementa. V příspěvku 2003- 1. část- ORP jsme ukázali, že již roku 2003 byla na webu města vystavována informace o aktuálním stavu řeky Jizery a představeno příslušné „ekologické“ oddělení Odboru pro životní prostředí.

O tom, že byla ukončena tato jediná možnost, kterou kdy magistrát svým občanům aktivně poskytl jako snazší přístup k informacím o kvalitě ovzduší se již bohužel nikdo oficiálně nedozvěděl. Finanční podpora imisního monitoringu byla ukončena z neveřejných důvodů taktéž koncem roku 2008. Důsledkem naštěstí nebyl přesun měřící stanice jinam. Více na Na počest ČHMÚ a paní Bubnové

Ač jsou různě velké části ORP, či území samotného města po mnoho let oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší, ročenky města žádné takovéto informace nikdy neposkytovaly. Souhrny typu Krajské zprávy o životním prostředí město nikdy nezpracovávalo. Koho zajímalo, co dýchá v MB, musel hledat na vlastní pěst.

Jedna individuální aktivita vyvolaná slavnou lednovou inverzí 2010 vedla k tiskové zprávě http://www.mb-net.cz/?page=cz,11148.na-webu-muzete-sledovat-jake-mame-ovzdusi  Odkaz se aktivitou několika lidí nakonec dostal až na titulní stránku města. Loni na podzim jej následoval i přímý odkaz na data z měření v MB (již bez avíza). Koho se naměřené hodnoty týkají nejvíce najdete v příspěvku MB-Severní sídliště jako enviromentální past-1. část

Připojuji nejprve úvodní prezentaci, která vymezuje dlouholetý problém, který se netýká pouze města Mladá Boleslav. V MB ale ovlivňuje zdraví největšího počtu obyvatel z celé ORP. Víme z několika různých zdrojů, že příčinou jsou emise z dopravy a lokálních topenišť. Data se liší pouze ve výši jejich relativního příspěvku. Celoročně tvoří oba typy zdrojů přes 80% znečištění PM10. Problém vznikl roku 2003 a z krajských Integrovaných programů na zlepšení kvality ovzduší a Krajských zpráv Cenia je znám mnoho let. S čím máme tu čest tak víme již delší dobu. Nejedná se bohužel o nic, co lze snadno a rychle řešit jednoduchým opatřením, například stavbou. Možnost zlepšení představuje pouze soubor krátko, středně a dlohodobých opatření, určitým způsobem hierarchizovaných a zároveň vzájemně provázaných.

Následující příspěvky panelistů jednotlivá témata více zaostří. O našich dalších aktivitách v některém z příštích příspěvků. 

David Hradiský, 2. 5. 2012
 

PřílohaVelikost
Karmel 22.3. úvod Hradiský1.8 MB