Rozšíření imisního monitoringu v Mladé Boleslavi o PM2,5 realitou!

Automatizovaný imisní monitoring SMBOA

Nikdy není dost dobrých zpráv. A na tuto je autor nesmírně hrdý. Dnes odpoledne rada Krajského úřadu Středočeského kraje schválila dotaci ročního provozu analyzátoru PM2,5 rozšiřujícího stávající automatizovaný imisní monitoring na Severním sídlišti. Po podepsání příslušných smluv bude toto měření zapojeno do celostátního informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Přístroj již krátce ve stanici SMBOA běží, ale zatím ve zkušebním režimu.

Autor by rád poděkoval (bez titulu) Marku Semerádovi, Karlu Horčičkovi, Simoně Jandurové a Jitce Doležalové z Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) a Janu Macounovi z ústředí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Obzvláštní dík pak patří Martině Černé, vedoucí oddělení Ochrany čistoty ovzduší královehradecké pobočky ČHMÚ, která poskytla podklady, bez kterých by celý záměr nešlo realizovat. Stejně tak i zajištění a umístění dostupného přístroje do měřící stanice. 

Oba věříme, že se nejedná o poslední kooperaci KÚSK s ČHMÚ při zlepšování informovanosti o kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi a zpřesnění modelování znečištění na území tohoto města. O dalších výsledcích plodné spolupráce občanské aktivity, krajského úřadu a renomované výzkumné instituce Vás budeme ještě informovat. Stejně jako o dlouhé historii tohoto snažení.

David Hradiský, 14. 4. 2014