Regulační řády a Mladá Boleslav

Logo ČHMÚ

Na včerejší příspěvek o krajském regulačním řádu Středočeského kraje navazujeme popisem fungování ústředního regulačního řádu s celostátní působností. Způsob jeho provozování spolu se seznamem regulovaných zdrojů, způsob a rozsah informování veřejnosti apod. stanovuje vyhláška 373/ 2009 z 16. 10. 2009, kterou připojujeme v příloze. Ač se se jedná o text ze sbírky zákonů, je celkem přehledný a srozumitelný i pro širokou veřejnost. Dalšími přílohami pak jsou 2 věstníky Ministerstva životního prostředí ČR, které přiřazují k regulovaným zdrojům reprezentativní měřící stanice- imisní monitoring.
 

Shrneme-li stručně procesy, které souvisí s nyní aktuálním signálem regulace vyhlášeným ČHMÚ (nikoli tedy nutně zároveň i krajem) pro celý kraj, dojdeme k následujícím závěrům. Regulované zdroje PM10  v našem kraji jsou:

1. V rámci ústředního regulačního řádu

- ČEZ a. s., Elektrárna Mělník II a III
- Energotrans a.s., Elektrárna Mělník I
Všechny tyto mají jako reprezentativní stanici přiřazeno SMBOA

2. V rámci krajského regulačního řádu Středočeského kraje
- TAMERO INVEST s. r. o. v Kralupech n. Vltavou
- RAKO-LUPKY spol. s r. o. v Lubné
- SPOLANA a. s., Neratovice
- Výroba a prodej tepla Příbram, a. s.
- Vápenka Čertovy schody a. s. v Tmáni
SMBOA přiřazena jako reprezentativní (spolu s Kladno- Švermov a Kladno- střed města) stanice                                  pro TAMERO INVEST, s. r. o. a SPOLANA a. s.

O vyhlášení signálu regulace (ČHMÚ, či krajem) jsou tedy kromě veřejnosti informovány i tyto zdroje. V médiích se velmi často vyskytuje obecná informace o jakýchsi spouštěných „ekologických opatřeních“. Jak moc regulované zdroje omezují výrobu, tedy emise PM10, není veřejně známo. Reálný vnos z těchto lokalit do Mladé Boleslavi je dle řady neoficiálních údajů v řádu desetin až jednotlivých mikrogramů na m3. Pokusíme se je v budoucnu dle co nejpřesněji prověřit.
 

Majoritním znečišťovatelem PM10  v našem městě jsou lokální topeniště na okraji MB a v okolních obcích. A samozřejmě silniční doprava. Zajímavá je středočeská varianta výzvy pro řidiče při vyhlášení signálu upozornění, či regulace. „Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10. Řidičům, kteří musí vyjet, je zakázáno při zastavení nebo stání na dobu delší, než 1 minutu ponechávat v chodu motor vozidla (nevztahuje se na zastavení vozidla v křižovatce).“

Jeden z dalších příspěvků věnujeme vypracovávání místních regulačních řádů, které zmiňuje vyhláška 373/ 2009 Sb. i krajský regulační řád.

David Hradiský, 14. 2. 2012
 

PřílohaVelikost
373_2009 Sb.1.09 MB
VěstníkMŽP 2_2010189.08 KB
VěstníkMŽP 10_2010443.16 KB