První letošních 9 ozonových nadlimitů v MB

Pole maximálních osmihodinových koncentrací 03 v ČR- 17.7.2014- zdroj: ČHMÚ

Bez jakékoli pozornosti místních médií prošly mezi 17. -20. 7. V Mladé Boleslavi nadlimitní koncentrace přízemního ozonu (O3). Situaci těchto 4 dní u nás i v celé ČR ukazují přiložené mapy z dílny ČHMÚ. Jednotlivá překročení imisního limitu stanoveného pro ochranu lidského zdraví najdete zde . Nejhorší byla situace v sobotu 19.7. K tématu se zanedlouho vrátíme.

David Hradiský, 22. 7. 2014

 

Pole maximálních osmihodinových koncentrací 03 v ČR- 18.7.2014- zdroj: ČHMÚ
Pole maximálních osmihodinových koncentrací 03 v ČR- 19.7.2014- zdroj: ČHMÚ
Pole maximálních osmihodinových koncentrací 03 v ČR- 20.7.2014- zdroj: ČHMÚ