První 3 letošní denní nadlimity PM10 (a zřejmě opět krušný začátek února)

ČR 28. 1. 2012 PM10

Závěr mimořádně teplého a větrného ledna, kdy byla kvalita ovzduší v ČR, Středočeském kraji i Mladé Boleslavi velmi dobrá nyní přináší změnu. Snížení teplot už těsně pod nulu vedlo v pátek a o víkendu k prvním třem letošním překročením denního imisního limitu pro PM10 . Situaci v ČR v sobotu 28. 1. ukazuje obrázek v titulu. Ve stejný den loni začala 150 hodin trvající  první nadlimitní epizoda roku 2011, kterou jsme tehdy popsali na mb-eko. http://www.mb-eko.cz/hlavni/aktualita/mb-ma-za-sebou-prvni-vyznamnou-letosni-smogovou-epizodu

Vzhledem k zásadnímu ochlazení, které na příští týden predikuje ČHMÚ lze předvídat i zvýšený provoz (emise) domácích topenišť na okraji MB a v jejím okolí, které spolu s hustší dopravou v pracovním týdnu velmi pravděpodobně povedou k nepříznivé imisní situaci, která bude ohrožovat většinu území i obyvatel města.
 

Sledujte prosím hodnoty koncentrací PM 10 v MB na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide... Více o způsobu interpretace těchto dat a jejich další zdroje najdete v jednom z předchozích příspěvků http://www.mb-eko.cz/hlavni/aktualita/kde-ziskat-aktualni-informace-o-kv...
Dle možností prosím předávejte tyto informace dál. Omezit pohyb venku v případě zhoršené kvality ovzduší je jediná možnost, jak chránit své zdraví a omezit tak důsledky problému, které si však většina obyvatel MB, zejména pak sídliště Severní město, sama nezpůsobuje.
 

David Hradiský, 29. 1. 2012