Představujeme Vám panelisty veřejné diskuse o stavu ovzduší v MB 22. 3.

Vzdělávací centrum Na Karmeli

Ve čtvrtek 22. 3. pořádá od 18 hodin o. s. Téma Dne v rámci festivalu Jeden Svět http://temadne.cz/JedenSvet.aspx?PageId=100 ve vzdělávacím centru Na Karmeli veřejnou diskusi o stavu ovzduší v našem městě. Dovolujeme si Vám tímto představit blíže jednotlivé účastníky diskuse. 

Panelisté:

MUDr. Eva Rychlíková, pracovnice Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem http://www.zuusti.cz/list.php?id=2.  Přední česká odbornice na hodnocení zdravotních rizik expozice polutantům s celoživotní praxí ve státních organizacích (Zdravotní ústavy, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Cenia). V současné době řešitelka EU projektu česko-saské spolupráce Cíl-3 UltraSchwarz, který se zabývá vlivem expozice ultrajemným prachovým částicím na zdraví populace http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/25819.htm .

MUDr. Miroslav Dostál, DrSc., vědecký pracovník, Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha http://www.iem.cas.cz/departments/department-genetic-ecotoxicology  . Odborník v problematice vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav dětí (studie Ministerstva životního prostředí v okresech Teplice, Prachatice a v městské aglomeraci Ostrava). V současné době člen evropského týmu EU projektu UFIREG, který se ve čtyřech evropských zemích zabývá monitorováním znečištění městského ovzduší ultrajemnými prachovými částicemi a studiem jejich případných účinků na zdraví populace http://www.ufireg-central.eu/

Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D., vědecký pracovník, Katedra vozidel a motorů, Technická univerzita v Liberci  http://www.kvm.tul.cz/ . Dlouhodobě se zabývá výfukovými emisemi ze spalovacích motorů a jejich měřením během reálného provozu, využitím motorových paliv z obnovitelných zdrojů, a udržitelnou dopravou.

Ing. Jan Topinka, DrSc., vedoucí vědecký pracovník, Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha http://www.iem.cas.cz/departments/department-genetic-ecotoxicology  se dlouhodobě zabývá toxicitou aerosolů a studiem vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví. 

Dvojice J. Topinka (toxikologie) a M. Vojtíšek (motory) spolupracuje na řešení evropského projektu MEDETOX - Inovativní metody monitorování emisí ze spalovacích motorů v reálném městském provozu, jehož cílem je demonstrace relativně přímého hodnocení toxicity výfukových emisí spalovacích motorů v reálném provozu v městských aglomeracích za účelem zlepšení účinnosti legislativních opatření pro snižování dopadu výfukových emisí na lidské zdraví. http://medetox.cz/o-projektu/

Ing. Jan Velíšek , vedoucí Oddělení hodnocení životního prostředí, TESO- Technické služby ochrany ovzduší a.s. Praha http://www.teso.cz/ Podílel se na řešení řady projektů Vědy a Výzkumu v oblasti znečištění ovzduší. Je členem řešitelského týmu projektu MŠMT 2B08040 „Výzkum původu znečištění ovzduší“, v rámci kterého byla navržena Metodika identifikace majoritních původců znečištění http://www.teso.cz/article.asp?nDepartmentID=130&nArticleID=319&nLanguageID=1 .

Ing. Jiří Bouška, náměstek primátora Statutárního města Mladá Boleslav pro životní prostředí

 

Moderátor:

Mgr. David Hradiský, o. s. Téma Dne a  www.mb-eko.cz

13. 3. 2012

 

PřílohaVelikost
Pozvánka na debatu o ovzduší v MB253.79 KB