Pořady a periodika o životním prostředí čekají zlé časy. Další na řadě je časopis Ochrana ovzduší

Obálka časopisu Ochrana ovzduší který vydává občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší

Po hrozbě zániku ekologických pořadů v rádiu a televizi je nyní v problémech i jediné české odborné periodikum věnující se ochraně ovzduší. Po více, než 40 letech má příští rok skončit. MŽP letos časopisu nepřidělilo grant ve výši 250 tisíc Kč. Napřesrok o něj sice může zažádat znovu, ale nemá finanční pokrytí prvních cca 3 čísel. Předplatné titul bohužel neuživí. Níže najdete text Jana Charváta z České Pozice, které se tématu věnoval podrobněji. Za jeho zájem mu patří dík, stejně jako za svolení k publikaci.

„ Pořady a periodika odhalující dopady lidské činnosti na životní prostředí, zdá se, nemají dobré období. Potom co se na hranici zániku dostaly pořady veřejnoprávních médií Zeměžluč a Nedej se, se nyní ukázalo, že od příštího roku zanikne časopis Ochrana ovzduší. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) mu neudělilo grant.

Odborné periodikum Ochrana ovzduší přitom vychází už 40 let. Nevychází v kdovíjak velikých nákladech, předplaceno ho má zhruba 700 odběratelů, především škol, veřejných institucí a odborníků. Jde však o jediné periodikum, které se systematicky věnuje ochraně ovzduší a dopadům znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel.

V redakční radě jsou nejdůležitější lidé z oboru, například profesor Ivan Holoubek, ale i zástupce veřejné správy - ředitel odboru ochrany ovzduší z MŽP Jan Kužel.

Čeští vědci v periodiku prezentují výsledky programů a projektů vědy a výzkumu, nové poznatky a technické novinky v oblasti ochrany ovzduší a především zveřejňují informace o znečišťování ovzduší a o kvalitě ovzduší v České republice a v zahraničí. Možná právě to ministerstvu životního prostředí nebylo po chuti. Zveřejňované studie totiž dokazovaly, že ministerstvo svou práci nedělá dobře. Kvalita ovzduší se totiž dostatečně nezlepšuje a v některých parametrech (znečištění v dopravě) se dokonce zhoršuje.

Šetří se (opět) na nesprávném místě

Od příštího roku budou muset vědci najít jiný kanál, kterým své výsledky předloží veřejnosti, potažmo politikům, kteří by na ně měli vhodným způsobem reagovat. Ministerstvo v rámci úspor periodiku s mnohaletou tradicí neudělilo grant. Smutné je, že nejde o žádné miliony. Celoroční provoz časopisu vyjde na pouhých 250 tisíc korun, z čehož největší část tvoří tisk, honoráře přispěvatelů nejsou nijak závratné.

„Je to velmi smutné a myslím že to přesně odpovídá tomu, jak ministerstvo přistupuje k aktivitám směřujícím k ochraně ovzduší a životního prostředí vůbec,“ komentoval situaci Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Jak jsme již avizovali, podobný osud málem potkal i pořad Nedej se na České televizi, který více se po dvacet let stavěl na stranu přírody, občanů a ekologických organizací. Od dotčených společností či politiků na něj proto po celých dvacet let chodilo mnoho stížností a došlo i na soudy, což zřejmě současné vedení televize obtěžovalo a tak na konci minulého roku přišlo s tím, že ekologicky zaměřený pořad Nedej se zruší.

ČESKÁ POZICE o tom již informovala v článku:

Kritický ekologický pořad „Nedej se“ zmizí z obrazovky

Po nátlaku části veřejnosti a odborníků pořad zůstal zachován, jen se změnil jeho formát. Podle kritiků už nyní nejde do tak kontroverzních kauz. Podle posledních informací ČESKÉ POZICE navíc stále není jisté, jestli bude pořad zachován.

Podobný osud potkal také rozhlasový ekologický pořad Zemežluč, který založil redaktor ČESKĚ POZICE Čestmír Klos. Když se rušil kanál Český rozhlas 6 a místo něj vznikl kanál ČRo Plus, se Zeměžlučí se už nepočítalo. Plánované zrušení pořadu s dvacetiletou tradicí také vyvolalo spontánní reakce posluchačů a odborníků. Frekvence se nakonec našla, skončil tedy pouze název Zeměžluč a místo toho ČRo Plus začal vysílat pořad Ekofórum. Trochu matoucí je to, že Ekofórum má dvě podoby, v sobotu ekonomickou a v neděli ekologickou.

S bojem proti pořadům, které se někomu „nehodí“, se budou muset jejich tvůrci i příznivci zřejmě potýkat i nadále."

Mgr. Jan Charvát, redaktor rubriky Ekologie serveru Česká Pozice a David Hradiský, 18. 7. 2013