Podzemní kontejnery už i v MB

Kontejner na smíchovském náměstí 14.října, Praha5 zdroj: Metro, 11.3.2012

Mladá Boleslav není tak velká jako Praha. Proto tu nemáme tunelový komplex „Blanka“, ale jen sklepní komplex „Volnočas“. Pozornost si však zaslouží i mnohem menší podzemní akce, která má být příspěvkem ke zlepšení kvality životního prostředí města. Jde o novinku v podobě dvou stanovišť velkoobjemových podzemních odpadových kontejnerů.

Projekt je to zdánlivě skrovný. Poprvé jsme se o něm dozvěděli na webu města 12. 10. 2012 zde. Do dubna 2013 mají být v provozu dvě stanoviště podzemních kontejnerů, jedno v lokalitě Komenské náměstí a druhé poblíž křižovatky Laurinovy ulice a třídy Václava Klementa. Zhotovitelem díla bude COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. Investorem municipalita- magistát města. "Bude to první vlaštovka, protože do budoucna bychom chtěli postupně stávající nadzemní místa vyměnit za tato podzemní stanoviště. Bude to postupně, protože náklady na vybudování podzemních stanovišť jsou vysoké," řekl dnes novinářům primátor Raduan Nwelati."

19. 10. 2012 jsme se dozvěděli, že náklady na zřízení jednoho stanoviště jsou kolem 900 tisíc Kč. Lokace je zpřesněna. „ První stanoviště má vzniknout ve spojovací uličce v blízkosti pošty na Komenského náměstí, kde nahradí dosavadní nadzemní umístění kontejnerů u nedalekého arciděkanského kostela. … Další vybrané místo pro podzemní stanoviště kontejnerů je u ulice J. Palacha v blízkosti s křižovatkou s třídou V. Klementa.“  Celý text najdete zde

30. 11. 2012 následuje „ Firma Compag má i vozidlo s hydraulickou rukou, které umí vyzvedávat podzemní kontejnery. V každém stanovišti budou čtyři kontejnery o objemu pěti kubíků v hloubce zhruba 2,5 metru a budou určeny na směsný odpad, plasty, papír a sklo. Nahoře je k tomu přístup, vypadá to docela pěkně," řekl náměstek Beznoska. Vybudování jednoho podzemního stanoviště stojí zhruba 900 000 Kč, v této první fázi na jedno přispívá i Škoda Auto. Cílem je vybudovat po městě do budoucna zhruba 15 podzemních stanovišť. " Sám byl iniciátorem této myšlenky a také prosazování i tohoto námětu na jednání o spolupráci s firmou Škoda. "Moje představa je taková, že oslovíme také firmy ve městě, aby se na tom podílely a přispěly tak ke zlepšení kvality životního prostředí," řekl Beznoska…. Po vybudování většího množství podzemních stanovišť kontejnerů firma Compag plánuje nakoupení speciálního vozidla pro manipulaci s těmito kontejnery.“  Celý text je k dispozici  zde

31. 1. 2013 přichází další zpřesnění „ Umístění kontejnerů pro třídění recyklovatelného odpadu skýtá oproti klasickým kontejnerům řadu výhod. Vzhledem k velkému objemu podzemních kontejnerů dokáže nově vybudované stanoviště svým objemem nahradit až 18 klasických kontejnerů. Umístění kontejnerů v podzemí řeší zároveň problém nežádoucího opětovného vybírání odpadu nezpůsobilými osobami. V neposlední řadě je třeba zmínit estetický efekt instalace podzemních kontejnerů, kdy z celého systému jsou viditelné pouze vhozové šachty v elegantním provedení a samotné kontejnery tak nehyzdí veřejný prostor. Z těchto důvodů jsou podzemní kontejnery nasazovány zejména v historicky cenných částech města. V následujících letech se počítá s výstavbou dalších stanovišť s podzemními kontejnery.“ Celý text najdete zde

Pro srovnání doplňme, že 15 jich plánuje v necennějších částech centra postavit moravská metropole Brno, více zde. Např. v celé Praze 5 lze zatím najít tři. Podrobněji zde. Z těchto stránek pochází i přiložený obrázek č. 2. Titulní pochází ze stejné lokality z loňského březnového vydání deníku Metro .

Zásadně odlišné názory a zkušenosti na užívání těchto kontejnerů z Prahy 10, vysvětlující titulní obrázek, najdete zde . Snad u nás budou instalovány ty s širšími vstupy a nebude tak zamezeno vhazování odpadu způsobilým osobám.

David Hradiský, 3. 2. 2013  

Slavnostní otevření těchto kontejnerů v září 2010, zdroj. www.lukasherold.cz
Obdobný typ kontejnerů na Praze 10, zdroj: http://trideniodpadu.blogspot.cz