Podrobná mapa OZKO 2010 pro Středočeský kraj i ORP MB

StČ kraj- znak

Navazujeme na podklady publikované v příspěvku Mladá Boleslav a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 2010 a připojujeme Vám podrobnou mapu území jednotlivých obcí v rámci Středočeského kraje i Obce s rozšířenou působností (ORP) Mladá Boleslav, kterých se to týká. Netřeba připomínat, že žít v zeleně označených lokalitách znamenalo významné zdravotní riziko.

Rok 2010 byl pro ORP MB po letech 2003 a 2005 třetím nejhorším za dobu těchto hodnocení.Automatizovaný imisní monitoring v areálu městského stadionu přitom roku 2010 naměřil 44 překročení denního imisního limitu pro PM10. Loni jich bylo už 55 (v příloze). Rozsah OZKO 2011 bude znám nejdříve na podzim 2012 a jeho publikování oprávněně vzbuzuje značné obavy.

Ještě podrobnější informace o situaci v rámci jednotlivých obcí Vám jistě ochotně poskytnou příslušné obecní úřady. Situace se v různých lokalitách v ORP MB prokazatelně liší a taktéž původ tohoto znečištění.

Přiložená mapa je sken tisku ve vysokém rozlišení. Nezahrnuje překročení tzv. cílových imisních limitů pro další polutanty. Originál k nahlédnutí u autora. Publikováno s laskavým svolením ing. Doležalové, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší krajského úřadu Středočeského kraje.

David Hradiský, 25. 6. 2012
 

PřílohaVelikost
OZKO StČ kraj 20104.61 MB
PM10 MB 1998-2011170.78 KB