PM10 2012 a novinky ČHMÚ

Okolí SMBOA

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před 2 týdny opět zkvalitnil a rozšířil webovou prezentaci aktuálních dat o znečištění ovzduší poskytovaných v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) . V sekci „ Překročení imisních limitů“ na  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/index_CZ.html tak máme možnost sledovat a porovnat letošní, doposud neverifikovaná data, se situací v roce 2011.

Poslední loňské jarní překročení denního imisního limitu pro PM10 (50 µg/ m-3) nastalo 30. 3. Celkový počet jarních denních PM10 nadlimitů byl 30. Více na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2011_0000-00-01_00_00_00_41030_CZ.html  

Letošní poslední denní PM10 nadlimit byl zaznamenán 6. 4.- podrobněji na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2012_0000-00-01_00_00_00_41030_CZ.html Další jsou již velmi nepravděpodobné.

Celkový počet jarních denních nadlimitů je obdobný jako v roce 2011- 25. Malé snížení přesto znamená posun o několik příček výše na seznamu hodnocených lokalit.  Více na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2012_CZ.html

Na přímém odkazu k datům ze SMBOA http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3/mp_SMBOA_CZ.html  přibyly fotografie měřícího zařízení- automatizovaného  imisního monitoringu (AIM).  Ten v sobotu 28. 4. zaznamenal první letošní překročení limitu 8 hodinových klouzavých koncentrací přízemního ozonu (120 µg/ m-3) .
 

David Hradiský, 29. 4. 2012