Plazmové zplyňování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi

Foto

Druhý pokus postavit v Mladé Boleslavi (MB), či v její blízkosti spalovnu komunálního odpadu byl iniciován mnohem později, než záměr společnosti ECO GAIA a.s. Byl kombinací iniciativy krajského úřadu Středočeského kraje, magistrátu města a několika komerčních subjektů. Do roku 2006 se zdálo, že bude realizován. Následně byl záměr přesunut na území kosmonoské průmyslové zóny, kde v poněkud bizarním „aquaparkovém“ vyústění v průběhu roku 2007 zmizel do ztracena.

Zřejmě poprvé byli občané o tomto záměru informováni tiskovou zprávou města v dubnu 2004, http://www.mb-net.cz/?page=cz,1059.bude-v-ml-boleslavi-ekologicka-spalovna  a následně v květnovém Boleslavanu, http://www.mb-net.cz/?page=cz,2036.boleslavan-kveten-2004 , na str. 9. Existuje minimálně ještě jedna starší tisková zpráva, z roku 2002, ale ta nepáruje se starými webovými stránkami města a projekt uvádí poněkud jinak a mlhavěji.

Veřejné představení technologie pro zástupce města, okolních obcí, novináře i veřejnost proběhlo 21. 9. 2004, http://www.mb-net.cz/?page=cz,1354.predstavi-se-firma-zabyvajici-se-plazmovym-spalovanim  . Prezentace projektu je podrobně popsána v tiskové zprávě http://www.mb-net.cz/?page=cz,1370.predstaveno-plazmove-zplynovani-tuheho-komunalniho-odpadu , včetně potenciálního dodavatele technologie, firmy Solena CZ, s.r.o. a uvažované kapacity spalovny 120 tisíc tun tuhého komunálního i dalšího odpadu ročně. 

Tisková zpráva končí odstavci „Uvažovaný závod, pokud by byl v Ml. Boleslavi či okolí, má mít třídící – recyklační jednotky a jednotku pro přípravu odpadu, jeden reaktor se 3 plazmovými hořáky doplněnými pomocnými podpůrnými systémy, systém na zpracování a čištění syntézního plynu a jednotku na výrobu elektrické energie s kombinovaným cyklem (plynová a parní turbína), která bude jako hlavní palivo využívat syntézní plyn. Kontakt: www.solena.cz   www.solenagroup.com .

K problematice likvidace odpadu zazněly hlasy před i po prezentaci, zdá se, že výhrady byly především k předpokládané dopravní zátěži, než k samotné technologii. Žádné konkrétní závěry z této prezentace nevyplynuly, akce měla spíš orientační charakter“.

V prosinci 2004 jsme se mohli dozvědět, že zastupitelé schválili záměr vybudovat „Integrované centrum pro nakládání s odpady“ s  využitím technologie plazmového zplyňování tuhého komunálního odpadu a se spoluúčastí města. Zastupitelé taktéž „ Absolvovali důkladnou instruktáž o významu a záměru společnosti Solena CZ s.r.o. a BG Energy a.s.“  Více na http://www.mb-net.cz/?page=cz,1579.integrovane-centrum-nakladani-s-odpady  .

Po téměř dvou letech, byla zastupitelstvu a velmi nesměle zprostředkovaně i veřejnosti v MB představena studie proveditelnosti popsaného projektu. Konkrétně v příspěvku http://www.mb-net.cz/?page=cz,2374.italove-jednali-u-primatora-o-aquaparku-studie-proveditelnosti-plazmove-spalovny-na-radnici , kde je též zmíněno, že žádná lokalita zatím pro eventuální provoz nebyla určena.

Z dubna 2006 pochází příspěvek http://www.mb-net.cz/?page=cz,2688.namestek-povsik-k-vystavbe-parkovaciho-domu-bondy-centru-a-hotelu-eube , zmiňující přípravu Plánu odpadového hospodářství (POH) v MB a spalovnu jako poslední možnost řešení likvidace komunálního odpadu. Mladoboleslavský POH se nám bohužel nepodařilo nikde najít, takže připojujeme 2 odkazy, které ukazují , jak takovéto dokumenty, pokud existují, nebo nejsou utajovanou skutečností- vypadají. Na příkladu Brandýsa- http://www.brandysko.cz/data/File/10814.pdf  a Dobrovic- http://www.dobrovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2747&id=85631&n=plan%2Dodpadoveho%2Dhospodarstvi%2Dmesta&p1=25772 .

Další vývoj záměru postavit zařízení na plazmové zplyňování odpadů lze sledovat už jen z „mimoměstských“ zdrojů. Z příspěvku http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/57364/mlade-boleslavi-misto-kde-by-mohla-vyrust-spalovna-odpadu-u-mlade-boleslavi-zustava-tajemstvim  se dozvídáme, že životnost skládky v Michalovicích je omezena rokem 2013. Z dalšího, http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/59549/plazmova-spalovna-nevznikne-v-m-boleslavi-ale-v-jeji-blizkosti , že výstavba plánovaného zařízení by stála 1,6 miliardy Kč. Ještě podrobnější je http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=212:mf-dnes-spalovna-v-mlade-boleslavi-nebude&catid=58&Itemid=30 , která zmiňuje zárodek budoucího řešení, které bude  rozpracováváno dále, tj. energetického využití části vytříděného odpadu .

Záměr přesto žije, poprvé je zmiňován potenciální investor projektu, společnost PDI a.s., www.pdi.cz   a plán se přesouvá mimo katastrální území Mladé Boleslavi. 10. 8. 2007 se dozvídáme http://www.agris.cz/ekologie/plazmova-spalovna-by-pry-mohla-vzniknout-na-kraji-kosmonos-?id_a=149531 .

Terminální stádium projektu již patrně představuje zpráva http://www.enviweb.cz/clanek/energie/62887/zeleni-v-mlade-boleslavi-ostre-odmitli-spalovnu . Další stopy vedou spíše do oblasti sci-fi. Více v http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/aquapark20070921.html . Mezitím se už nejedná o plazmové zplyňování komunálního odpadu, ale pouze biomasy. Projekt následně končí „do ztracena“ http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/akvapark_prezentace20071025.html .

Záměry postavit obdobný typ spalovny pokračovaly dalšími pokusy jinde. Naposledy například letos na jaře ve Stříbře, http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/diskutujici-obcane-ve-stribre-vetsinou-odmitli-plazmovou-spalovnu-20120426.html .

Statutární město Mladá Boleslav, jak jsme zvyklí i v jiných souvislostech, o vývoji záměru léta informovalo velmi sporadicky a tyto kusé informace proto působí jako pohyby ode zdi ke zdi. O dalším snažení v tak důležité věci, jako je reakce na dlouho dopředu známý fakt- blížící se termín naplnění kapacity skládky v Michalovicích- informovalo obdobným způsobem.  První informativnější „sporadická“ se objeví v září roku 2010, http://www.mb-net.cz/?page=cz,12383.radnice-chysta-unikatni-system-zpracovani-komunalniho-odpadu . Téma bude zapojeno do volebního programu citovaného v předešlém příspěvku tak, jako kdyby na něm pracovala pouze tato „strana“.

David Hradiský, 14. 8. 2012
 

Aquaparkový projekt 1
Aquaparkový projekt 2