PF 2013

PF 2013

Ztrátu prvenství Mladé Boleslavi jako hlukem nejpostiženějšího města v kraji, kvalitnější ovzduší, více zeleně a co nejméně dalších záborů veřejného prostoru ve jménu „ zkapacitnění dopravy v klidu“ i té v pohybu- neklidu.

Všechno dobré do Nového roku i mnoho jiných, zdánlivě nerealistických přání a očekávání.