Pětiletí (2007-2011) - Dravé město

TP

V příspěvku Rukojmí jsme avizovali nové mapy ČHMÚ ukazující v měřítku 1x1 km míru imisní zátěže v jednotlivých krajích ČR. Vizualizují pětileté průměry hlavních sledovaných a bilancovaných znečišťujících látek. Pro mladoboleslavana je těžké připustit, že stejné či vyšší hodnoty ročních koncentrací karcinogenního Benzo(a)Pyrenu, ročních průměrů a 36. nejvyšších hodnot koncentrací PM10  se v Praze hledají obtížně a to i v jejím centru. Posuďte sami.

Hodnocení kvality ovzduší v jednotlivých krajích, resp. zónách a a aglomeracích po tzv. pětiletích zavedl nový zákon O ochraně ovzduší 201/ 2012 Sb. Tento způsob hodnocení umožňuje eliminovat jednorázové meteorologické výkyvy typu teplá zima s malým počtem inverzí. Výsledné hodnoty tedy mj. ukazují míru dlouhodobé zdravotní zátěže obyvatel žijících na daném území. Snadno tak posoudíte, jak kvalitní je jedna z klíčových složek životního prostředí v místě vašeho bydliště, pracoviště apod. Čím vyšší hodnotu ve "vašem" čtverci najdete, tím horší situaci to znamená.

Není to poprvé, kdy jsme vám ukázali léta nechtěnou tvář města, které pomáhá, poněkud odlišným způsobem, než by si to (soudíme, že) většina jeho obyvatel přála. Doposud nikdy to však nebylo možné ilustrovat takto důkladně.

Všechny dostupné mapy najdete ke stažení ve formátu png. na webu ČHMÚ v sekci Pětiletí/ OZKO zde . V tomto příspěvku připojujeme tři z nich samostatně. Pole průměrných ročních koncentrací B(a)P- limit stanovený pro ochranu lidského zdraví je 1 ng/m3, ročních koncentrací PM10 (limit 40 µg/m3 ) a 36. nejvyšší koncentrace PM10 ( limit 50 µg/m3). To vše za léta 2007-2011. A pro zmíněné srovnání území Prahy a zvlášť Středočeského kraje.

Autor se domnívá, že ho opravňují k tvrzení, použitému v titulu. V samostatném příspěvku se budeme zvlášť věnovat i těm polutantům, které se v Mladé Boleslavi přímo neměří, ale jsou pro ni dopočítávány modely.

David Hradiský, 25. 7. 2013

PřílohaVelikost
BaP Středočeský kraj 2007-20113.61 MB
BaP Praha 2007-20111.59 MB
PM10 roční Středočeský kraj 2007-20113.64 MB
PM10 roční Praha 2007-20111.59 MB
PM10_36_Středočeský kraj 2007-20113.69 MB
PM10_36_Praha 2007-20111.59 MB