Opava

Opava- radnice

Po shlédnutí velmi svérázné reportáže Autobusy MHD ohlásí smog jsme se pokusili prověřit, jak systém provozuje zmiňovaný vzor, Statutární město Opava. Potvrdila se naše domněnka, že používají 2 typy signálů reflektující provoz ústředního i krajského regulačního řádu. Návštěva opavského městského webu pak představovala kulturní šok. Málokdy si člověk tak silně uvědomí ubohost informování občanů našeho města.

Ukázku provozu systému upozorňujícího na smogovou situaci vlaječkami na autobusech Městského dopravního podniku Opava najdete na Informace o smogové situaci v dopravě .

Opavské městské stránky jsou doslova zjevením. Zejména sekce Životní prostředí . Město za ni právem získalo ocenění v rámci soutěže „Zelená informacím 2011“, http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=48468 . A přitom si je ještě jisto určitými tezervami. Kulturní šok, kromě šíře nabízených informací spočívá i v existenci odborných podkladů a strategických dokumentů, za jejichž přípravu, stejně jako za řadu dalších aktivit, nikdy občané Mladé Boleslavi nestáli. Mohou si o nich dodnes nechat zdát. Už jsme je komentovali nejen v našich „ročníkových“ příspěvcích.

V sekci Ovzduší  najdete materiály s tak neuvěřitelnými názvy jako „Kvalita ovzduší na území statutárního města Opava“, „Co je smog a jak se chovat při nastalé smogové situaci“, “Místní program ke snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu“, „Rozptylová studie pro město Opava“ a další.

Je čas seznámit Vás s tím, kam jsme došli při snaze o zpracování něčeho obdobného i pro naše město.  

David Hradiský, 18. 11. 2012