Od 1.října je volně k dispozici nový on-line kalkulátor ekologické stopy

7 - JIZVA: Hluk z R10.

Nezisková organizace Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) spustila 1. října 2011 zbrusu nové webové stránky www.ekostopa.cz, kde naleznete rozcestník na orientační výpočet ekologické stopy člověka, města, školy a městského úřadu, ale také třeba  jídla. Všem těmto indikátorům se TIMUR věnuje, rozvíjí metodiku jejich výpočtu a nabízí možnost certifikovaného výpočtu ekologické stopy městům a dalším subjektům.
 

Aktivní pedagogy a ředitele škol asi potěší nová podoba stránek  www.ekostopa.cz/skoly, zjednodušené pro práci učitelů i žáků. Brzy na nich přibude také inovovaný on-line kalkulátor ekostopy školy.