Novinky na MB-eko

Ptáci

Loni jsme vybraným problémům Mladoboleslavska i těm environmentálním v širším pohledu věnovali mnoho desítek příspěvků. Texty, prezentace a data vystavená ve složce MB-eko "Naše problémy" jsou přitom z větší části z konce roku 2010. Bylo na čase mnohé z nich aktualizovat, doplnit je a zpřehlednit. Začali jsme těmi v oddílu Kvalita ovzduší v Mladé Boleslavi . Nově pak přibudou i další, věnované odpadům, záměrům na území města, či regionu a hluku. 

Kvalitu ovzduší v MB "upgradujeme" ve třech etapách. V této první jsme dle posledních dostupných dat- k roku 2011- aktualizovali všechny vystavené obrázky a grafy. Jsou navíc k dispozici ve vyšší obrazové kvalitě. Zároveň s aktualizací jsme zjednodušili základní text a na jeho konci umístili 7 doplňujících tematických sekcí. Naším cílem bylo na jednom místě zpřístupnit desítky materiálů, které se vztahují k tématu, ale jsou rozptýlené ve velkém množství zdrojů. Jelikož se jedná o veřejně dostupné dokumenty, nakládejte s nimi, stejně jako i s obrázky a grafy- bez pozměňování a ideálně s citací zdroje- dle Vašeho uvážení. Stejně tak i s připojenými edukačními materiály.

V jedné sekci najdete čistě autorské reflexe a jedna kombinuje články a aktuality k tématu v jeho nejužším slova smyslu. Všechny budeme průběžně doplňovat. Uvítáme přitom jakékoli podněty z Vaší strany. Sekce lze otevřít rovnou z těchto odkazů:

Aktuální legislativa ochrany ovzduší v ČR

Strategické dokumenty ochrany ovzduší v ČR

Strategické dokumenty ochrany ovzduší Středočeského kraje

Strategické dokumenty Statutárního města MB

Historie reflexe problému znečištění ovzduší v MB do roku 2010

SMBOA a znečištění ovzduší v MB

Edukační materiály ke stažení

 

V druhé etapě přidáme další a nakonec aktualizujeme i podrobné prezentace k jednotlivým znečišťujícím látkám. V budoucnu pak plánujeme všech umístění na samostatném projektovém webu. Název a doménu už má.

Věříme, že tento způsob prezentace zlepší orientaci v tématu a umožní sdílení našich záměrů, zjištění, aktivit a výsledků. K těm prvním zanedlouho.

David Hradiský, 20. 1. 2013