Některé další informace o likvidaci komunálního odpadu

Norman Schwarzkopf, zdroj: www.armedforcesmuseum.com

Není malých rolí. Koncové hry roku 2013 k tématu MBÚ u MB dohraje na str. 39 prosincového Boleslavanu autorův loňský únorový dobrý rádce a radní města. Co je na tomto projektu ekologického ví jen několik lidí v Mladé Boleslavi a rádi mluví za jiné i ústy jiných. Má ještě někdo nějaké připomínky? Dotazy? Klidně se ptejte, je to ale Váš problém.

1.       Autor doufá, že pro zvýšení výhřevnosti tuhého alternativního paliva pro spoluspalování ve ŠKO-ENERGO nebude muset být „vypnut“ systém třídění komunálního odpadu ve městě.

2.       Autor fandí spíše kogeneraci spalováním biomasy, zejména té z regionálních zdrojů.

3.       Autor doufá, že se MBÚ podaří produkovat konzistentní šarže certifikovatelného produktu, jinak to nepůjde pálit podle plánu. A co s tím pak jinde. Je nějaký plán B a C ?

4.       Občany by mohlo zajímat, na kolik to celé přijde stát, EU, město. V roce 2018, 2022 a 2026. Ještě ani tehdy to totiž bohužel nebude splaceno.

5.       Ty „naše“ už to určitě zajímat nebude.

David Hradiský, 3. 1. 2014