Největší letošní dávka fotochemického smogu v MB

Ozon 25.7.2012

Bouřlivé počasí v sobotu 28. 7. přerušilo doposud největší překračování koncentrací přízemního ozonu, kterému jsme byli letos v Mladé Boleslavi vystaveni. Nadlimitní epizoda začala 25. 7. nejprve v Ústeckém a Libereckém kraji. 26. 7. se postižené území rozšířilo na větší část Čech a při její kulminaci 27. 7. byla zasažena prakticky celá ČR. Nejvíce pak většina Středočeského, Karlovarského, Ústeckého a větší část Plzeňského kraje. Situace se zlepšila až v neděli 29. 7.

Zvýšené koncentrace přízemního doprovázely na mnoha lokalitách i zvýšené koncentrace PM10. Situaci (koncentrace přízemního ozonu a PM10) ve zmíněných dnech ukazují přiložené mapy. Koncentrace přízemního ozonu z 27. 7. a 28. 7 připojujeme ještě podrobněji v tabulce dle lokalit.

Více o „letním“ znečištění přízemním ozonem a jeho rizicích najdete v přiložené prezentaci, která je součástí sekce Naše problémy- Kvalita ovzduší v Mladé Boleslavi. Přízemní ozon nemá přímý emisní zdroj. Vzniká z takzvaných prekurzorů, kterými jsou těkavé organické látky (VOC), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a metan (CH4) a vyžaduje energii slunečního záření. Typický denní chod hodinových koncentrací tohoto polutantu od 26. 7 do 30. 7 přímo z MB připojujeme v grafu.

Naměřené hodinové koncentrace ozonu jsou přepočítávány jako průměr posledních osmi po sobě jdoucích měření, tzv. klouzavý 8 hodinový průměr. Pro oschranu lidského zdraví je pro něj stanoven imisní limit 120 µg.m-3. Povolený roční počet jeho překročení je 25, resp. počítá se průměr překročení za poslední 3 roky.

Klouzavé osmihodinové koncentrace jsou sledovány a vyhodnocovány v rámci fungování Krajského regulačního řádu Středočeského kraje, viz. příspěvek Krajský regulační řád Středočeského kraje. Vyhlášení signálu upozornění následuje po překročení průměrné koncentrace 180 µg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách. V ČR je ozon monitorován od roku 1992. Ve Středočeském kraji se jeho koncentrace stanovují na 4 lokalitách- Kladno střed města, MB, Ondřejov a Tobolka- Čertovy schody, viz. ISKO provozovaný ČHMÚ.

O vztahu tohoto typu znečištění k obrovským množstvím těkavých organických látek (VOC), které chrlí do ovzduší hlavní závod Škoda Auto a.s. i dopravy, kterou v našem městě negeneruje pouze obsluha a chod automobilky, více v dalších příspěvcích.
 

David Hradiský, 30. 7. 2012
 

PřílohaVelikost
Zdrojová data ozon 28.7.2012.262.61 KB
Zdrojová data ozon 29.7.2012.262.51 KB
Kvalita ovzduší v MB- ozon1.62 MB
Ozon 26.7.2012
Ozon 27.7.2012
Ozon 28.7.2012
Ozon 29.7.2012
PM10 25.7.2012
PM10 26.7.2012
PM10 27.7.2012
PM10 28.7.2012
PM10 29.7.2012
Hodinové koncentrace ozonu MB 26.-30.7.2012