Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika

Technická univerzita v Liberci

Připojujeme Vám první slíbený příspěvek z debaty 22. 3. na Karmeli- prezentaci  Michala Vojtíška MSc., Ph.D. „Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika“. Autor je pedagogicko- vědeckým pracovníkem Katedry vozidel a motorů Strojní fakulty Technické university (TUL) v Liberci, http://www.kvm.tul.cz/ a Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulty strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) Praha.   

Mgr. Vojtíšek se dlouhodobě zabývá emisemi z dopravy, udržitelnou dopravou, využitím alternativních paliv a je spoluřešitelem unikátního projektu MEDETOX, který se zabývá problematikou výfukových emisí emitovaných spalovacími motory především v městských oblastech a vlivem těchto emisí na lidské zdraví. O něm více v následujícícm příspěvku.
 

Mgr. Vojtíšek se mnoho let podílel na řešení souvisejících projektů v USA. Je též hodnotitelem dopravních a rozptylových studií. Publikováno s jeho laskavým svolením, včetně kontaktů v příloze.
 

David Hradiský, 8. 5. 2012
 

PřílohaVelikost
Karmel 22.3. Vojtíšek2.77 MB