Nadlimitní koncentrace přízemního ozonu i v MB

Mapa maximálních klouzavých 8hodinových koncentrací přízemního ozonu v ČR

Možná jste si všimli, že včera a dnes přibylo krajů s vyhlášením smogové situace pro nadměrné koncentrace přízemního ozonu (O3). Včera v odpoledních hodinách překročily jeho klouzavé osmihodinové koncentrace imisní limit 120 μg/m3 i v Mladé Boleslavi. Konkrétně mezi 18. -22. hodinou. Dnes byla situace o trochu lepší, hodnota vystoupala pouze na 119,9 μg/m3. Oba dny se zároveň postupně blíží limitu i denní koncentrace PM10. Pakliže budou zítra kulminovat teploty, nebude pouze tropické vedro.

Maximální hodinové koncentrace O3 byly včera zaznamenány mezi 15. - 16. hodinou, 154 μg/m3 . Dnes pouze 130,5 μg/m3 mezi 16. -17. hodinou. Imisní limit byl letos překročen potřetí, jejich přehled najdete zde. Tato znečišťující látka nemá primární emisní zdroj, ale vzniká druhotně z takzvaných prekurzorů ozonu reakcemi, které se zrychlují intenzitou slunečního záření. Hlavními prekurzory ozonu jsou oxidy dusíku (NOx) a těkavé organické látky (VOC). Na obě kategorie znečišťujících látek se zaměříme v jednom z následujících příspěvků, neboť nedávno ČHMÚ publikoval další data emisních bilancí, které jsou regionalizované na úroveň ORP.

Podle Světové zdravotnické organizace - WHO se první příznaky obtíží mohou objevit při překročení hodinové koncentrace přízemního ozonu 160 μg/m-3 . Působí především na plicní tkáň a sliznice. Jako akutní obtíže se nejčastěji uvádějí podráždění spojivek, nosu a hrdla, dále kašel, malátnost, pocit tlaku na hrudi a bolesti hlavy. Citlivost osob k působení ozonu ovlivňuje např. věk (rizikové skupiny jsou děti a starší lidé), schopnost snášet vysoké letní teploty, aktuální zdravotní stav, zvýšená fyzická zátěž ve venkovním prostředí nebo astmatické obtíže. V této situaci se nedoporučuje zbytečná námaha a pobyt venku.

David Hradiský, 19. 6. 2013