Mobilní měření monitorem PM10 v Mladé Boleslavi a okolí v zimě 2013

Měření mobilním analyzátorem PM10, cesta Stadion-Kosmonosy 24.2. 2013, M. Píšová, PřF UK, 2014

Třetím ohlédnutím za květnovým MBcafé je diplomová práce Mgr. Martiny Píšové „ Vliv lokálních topenišť na PM10 v městském prostředí“, kterou najdete v příloze. Tehdejší diplomantka RNDr. Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí PřF UK v ní prováděla mobilní měření analyzátorem PM10, řešiteli zkráceně označovaným jako DustTrak, který bylo možné s napojenou všesměrovou hlavicí ukrýt do batohu a procházet se s ním po vytipovaných lokalitách.

Průchody městem a okolím byly přesně zaměřeny pomocí GPS a studentka zároveň zaznamenávala blízkost frekventované křižovatky, kuřáka, dýmajícího lokálního topeniště apod. Koncentrace PM10 byly tímto způsobem zaznamenávány každých 10 vteřin! Získali jsme tak přesnou představu o imisní zátěži v jednotlivých ulicích, či čtvrtích města a to ve výšce cca 150 cm.

Výsledky nejsou nijak zvlášť překvapující. V blízkosti frekventovaných ulic a křižovatek stoupaly koncentrace k 70-100 µg.m-3. V blízkosti méně frekventovaných komunikací to bylo cca 30 µg.m-3. V ulicích s hustší zástavbou starších rodinných domů bylo zaznamenáno cca 100 µg.m-3, v novější zástavbě o něco méně 60-90 µg.m-3. Při průchodu kouřovými vlečkami konkrétních domů, byly naměřeny koncentrace dokonce vyšší, než 500 µg.m-3!!! Ukázkovou mapa pozemního měření koncentrací PM10 v Kosmonosech (24.2.2013 17:43 – 19:12), ilustrující oba zmíněné jevy, ukazuje obrázek v titulu.

Diplomová práce je veřejný dokument. Citovat texty, obrázky a grafy je možné s uvedením autorky, paginace a zdroje.

David Hradiský, 5. 6. 2015

PřílohaVelikost
DP_Píšová_MB2.46 MB