Měření koncentrací PM2,5 v Mladé Boleslavi veřejně dostupné!

Automatizovaný imisní monitoring SMBOA na Severním sídlišti, foto: Pavel Filip a David Hradiský

Je nám ctí i potěšením informovat Vás o spuštění veřejné prezentace dat o koncentracích jemných částic PM2,5 v ovzduší Mladé Boleslavi z měřící stanice SMBOA na Severním sídlišti. Po podepsání smluv mezi ČHMÚ a Krajským úřadem Středočeského kraje (KÚSK) byla data připojena do celostátního informačního systému kvality ovzduší (ISKO) zde . Přístroj přitom neveřejně ve zkušebním režimu běžel již od jara.

Autor by ještě jednou rád poděkoval (bez titulu) Marku Semerádovi, Karlu Horčičkovi, Simoně Jandurové a Jitce Doležalové z KÚSK a Janu Macounovi z ústředí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Obzvláštní dík pak patří Martině Černé, vedoucí oddělení Ochrany čistoty ovzduší královehradecké pobočky ČHMÚ, která poskytla podklady, bez kterých by celý záměr nešlo realizovat. Stejně tak i zajištění a umístění dostupného přístroje do měřící stanice. 

Oba věříme, že se nejedná o poslední kooperaci KÚSK s ČHMÚ při zlepšování informovanosti o kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi a zpřesnění modelování znečištění na území tohoto města. O dalších výsledcích plodné spolupráce občanské aktivity, krajského úřadu a renomované výzkumné instituce Vás budeme ještě informovat. Stejně jako o dlouhé historii tohoto snažení. K tématu více i v dubnovém příspěvku  Rozšíření imisního monitoringu v Mladé Boleslavi o PM2,5 realitou .

David Hradiský, 29. 8. 2014