MEDETOX- Horor tranzitní dopravy ve městech

Měření na kamionu s návěsem – DAF 1505, ročník 2006, EURO 5, Praha a okolí, zdroj: www.medetox.cz

Rádi bychom Vám připomněli další výsledky velmi životaschopného českého projektu MEDETOX, který se zabývá měřením toxicity emisí z naftových motorů v reálném městském provozu. Projekt je cenný i tím, jak otevřeně své průběžné výstupy sdílí. Tentokrát kromě sdělení autorů patří dík i časopisu Vesmír, který nám umožnil publikovat původní článek z jeho letošního čtvrtého- dubnového vydání.

Není nad přečtení originálního textu. Citujme pouze krátce 4 pasáže:

„ Spalovací motory jsou hlavní hnací silou většiny silničních vozidel od motocyklů přes automobily po autobusy a nákladní automobily. Jsou také jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší, a to zejména v městských aglomeracích. Na rozdíl od elektráren, tepláren a dalších stacionárních zdrojů, které jsou vybaveny vysokými komíny a lokalizovány zpravidla mimo hustě osídlené oblasti, emituji vozidla výfukové plyny v bezprostřední blízkosti lidí v dopravních prostředcích nebo na chodnících či jinde blízko silnic.

… Vozidla ve špatném technickém stavu mohou mít řadově vyšší emise částic, například v Kalifornii jsou desítky procent až polovina všech emisi částic přičítány pěti až deseti procentům vozidel. Nalezení vozidel s vysokými emisemi a jejich oprava jsou proto výrazně levnějším způsobem regulace emisi než další snižování již velmi přísných limitů u nových vozidel.

… Jízda v reálném provozu, a zejména popojíždění v kolonách se s režimy homologačních testů, které jsou přesně definované a probíhají za laboratorních podmínek, dají jen obtížně srovnávat. Proto nelze na základě měření za provozu určit, zda daný motor nebo vůz plní určený emisní limit, protože ten je vztažen ke zkušebnímu testu.

… druhé se týká současné místní a národní dopravní politiky, která by měla podporovat opatření, jež by vedla k udržení co nejvyšší plynulosti provozu. Nemusí se přitom jednat o obchvaty, které vedou k rozptýlené výstavbě v jejich blízkosti a tím k dalšímu navyšováni intenzity provozu, ale spíše o opatření, která na pravém místě a v pravý čas sníží intenzitu dopravy pod reálnou kapacitu dané komunikace, uzlu nebo oblasti. Jak úpravy emisních limitů pro nová vozidla, tak obnova vozového parku jsou během na dlouhou trať. Naopak opatření v oblasti dopravního plánování a politiky mohou být mnohem rychlejší, zároveň relativně nenákladná a mohou přinést velmi rychlý účinek.“

Kompletní seznam všech výstupů a publikací projektu MEDETOX najdete průběžně zde .  K Projektu viz. i naše předchozí příspěvky  Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika  MEDETOX- monitorování emisí naftových motorů v reálném městském provozu a MEDETOX- nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu .

Děkujeme p. Boháčkovi z Vesmíru, přírovědeckému časopisu který vychází více než 140 let, za souhlas s publikací plné verze textu v příloze. Fotodokumentaci autorů z měřících kampaní projektu najdete zde.

David Hradiský, 24. 6. 2013

 

PřílohaVelikost
Horor tranzitní dopravy_Vesmír 4/20131.18 MB
Měření na osobním automobilu – zkoušky zařízení pro dynamické měření částic, zdroj: www.medetox.cz