MB, Plány odpadového hospodářství a související koncepce II

POH MB 2006

Ještě než se budeme opět zabývat tématem zpracování odpadů z našeho města a regionu, připomeňme téměř tři roky starý text MB, Plány odpadového hospodářství a související koncepce . Příliš se toho od té doby nezměnilo, ale podařilo se nám např. najít poslední platný Plán odpadového hospodářství původce Mladá Boleslav z roku 2006. Ten publikujeme spolu s jeho vyhodnocením samostatně. Některé odkazy ve starším autorově textu už nejsou z důvodu aktualizace oficiálních stránek funkční, ale lze přes některé klíčová slova na mb-net dodnes proklikat.

David Hradiský, 24. 7. 2015