Makom, kniha jízd- 2

Logo společnosti TÜV SÜD Czech s. r. o. , zdroj: www.tuv-sud.cz

Druhý příspěvek parafrázující název slavného titulu odkazuje na další souvislosti široce sdíleného a oblíbeného mýtu o obnově českého vozového parku. Začínají se postupně objevovat i v tuzemských publikacích, jako např. v zajímavé technické zprávě z dílny společnosti TÜV SÜD Czech s. r. o. A také díky velmi plodnému a publikačně aktivnímu českému výzkumnému projektu MEDETOX.

Technickou zprávu „ Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.“ najdete v příloze. Citujme ze str. 5:

“ Průměrný věk osobních automobilů k 31. 12. 2012 činí 13,9 roku (Obr. 9). Naproti tomu průměrný věk osobních automobilů v EU v roce 2010 (novější údaje se nepodařilo získat) byl 8,3 roku (Obr. 7,8.).

Současný stav je charakterizován ještě značným podílem osobních automobilů, které nejsou vybaveny katalyzátory. I když přihlédneme ke skutečnosti, že značná část těchto osobních automobilů není v provozu, je roční počet vyřazených automobilů tohoto stáří nedostatečný. Intenzitu vyřazování osobních automobilů, které jsou již za hranicí technicky únosné životnosti (opotřebení všech agregátů, koroze aj.), z hlediska emisí jsou největším zdrojem znečištění a jejich bezpečnost (jak aktivní, tak zejména pasivní) je již nevyhovující, je třeba významně zvýšit lepší spoluprací státních orgánů (úloha STK, SME; zavedení emisních daní, pobídky na koupi nových/ekologických vozidel), České kanceláře pojistitelů aj.

Zároveň bude účelné prověřit shodu Registru vozidel ČR se skutečným stavem, a to zejména v oblasti vozidel starších než 20let. Případná odchylka významně ovlivňuje statistiku (např. průměrný věk vozidel používaný k hodnocení průběhu obměny vozového parku).“

Zatímco např. močit na veřejnosti, v bazénu nebo na poště se nesmí, “zásobovat“ své blízké okolí zdravotně mnohem nebezpečnějšími odpadovými produkty metabolismu svého vozu, které zlegalizuji získáním 2 známek, lze po léta beztrestně. Majiteli vozu bude spíše vadit přetočený tachometr ojetiny, než to že neplní emisní normy. Ty jsou nastaveny tak, že mnohdy i brutální zásahy do výfukových cest nevedou k jejich překročení. O tom v dalším příspěvku.

David Hradiský, 10. 12. 2013

PřílohaVelikost
TUV_SUD_2012_vliv-slozeni-vp747.54 KB