Letová měření vzducholodí nad Mladou Boleslaví- 1. část

Měřící aparatury vzducholodi ÚŽP PřF UK nad Mladou Boleslaví

Ve středu 11. 2. se obyvatelé a návštěvníci Mladé Boleslavi mohli setkat s dlouho v BOLESLAVANu i na mb-net.cz avizovanou vzducholodí, tedy průletovými měřeními, které mají za cíl doplnit data o znečištění ovzduší získaná v MB v rámci výzkumného projektu CENATOX v únoru 2013. Ukažme si podrobněji, co se objevovalo nad městem a co nového se tak bylo možné dozvědět.

Červenobílá vzducholoď, která celý den až do půlnoci létala nad městem a skenovala v několika letových hladinách vybrané charakteristiky atmosférického aerosolu- znečištění v ovzduší, je stroj z dílny společnosti AirshipClub.com. AirshipClub.com je inovativní firma podnikající v oblasti vývoje a konstrukce vzducholodí s pokročilými systémy autonomní navigace pro nejrůznější potřeby vědeckých i komerčních institucí. Více o ní najdete na webu zde .

Vzducholoď, kterou si tým Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK (ÚŽP PřF UK) pro výzkumné účely od AirshipClub.com pronajímá, v Mladé Boleslavi řídil Ing. Filip Kobrzek s kolegou. Trasa letu byla předem naprogramována a operátory průběžně monitorována z malého dispečinku v dodávce, kterou vzducholoď přivezli.  Každých cca 60 minut musela být na chvíli „dokována“ na zemi, jelikož pobyt zařízení ve vzduchu limituje životnost baterií. Průběžně byla také stahována data z měřících aparatur. Ukázalo se např., že chvíli nefungoval správně senzor teploty. Vzlety a přistání se uskutečňovaly na travnaté ploše mezi hlavním vchodem do Městského stadionu a tribunou atletického stadionu Jana Železného.

Konstrukce vzducholodi je dvouplášťová. Vnitřní jádro je plněné heliem. Vnější plášť je dofukován vzduchem kompresorem. Může tak nést užitečný náklad o váze cca 10 kg. Vzducholoď je díky tomu možné např. nechat unášet větrem, „přilepit“ na místě nebo se pohybovat ve velmi úzkém rozpětí výšek či velmi pomalým letem. Pro výzkumné účely se s ní létá až do rychlosti větru cca 10m/s. Vyšší hodnoty už neumožňují dostatečně přesnou pilotáž. Akční rádius vzducholodi je 20 km a může létat ve výšce až kolem 1000 m.

Vědecké vybavení v gondole autor slíbil Janu Hovorkovi nefotit. Je to součást unikátního know-how jeho týmu. Jedná se o přístroje firmy TSI Inc. - www.tsi.com k měření teploty, podrobného rozložení počtu částic v rozsahu 10 – 10 000 nm a současně koncentrací PM1,0, PM 2.5 a PM10. Všechna měření se provádějí a zaznamenávaly po vteřinách! Letová měření doplňovaly údaje z pozemního měření speciálním přenosným přístrojem DustTrak DRX měřícím koncentrace PM10, PM2,5 a PM1,0 a aparatury pro stanovení meteorologických charakteristik (Obr. 1.). V blízkosti těchto přístrojů kvůli zkreslení výsledků např. nebylo možné kouřit.

V průběhu dne se týmu ÚŽP PřF UK podařilo vzducholodí prolétnout např. i kouřovou vlečkou ze ŠKO-ENERGO. Více o měřeních během dne, co se takto a kdy můžeme dozvědět, Vám přineseme v dalším příspěvku. Ve fotogalerii k tomuto najdete dokumentaci vzletu, dokování a několika detailů. Fotografie publikujeme s laskavým svolením Jana Bendla a Jana Hovorky, kterým tímto děkujeme. Další šíření textu i fotografií je možná v režimu Creative Commnons- pouze pro nekomerční využití a s citací autora/ autorů.  

David Hradiský, 28. 2. 2015  

Obr.1- pozemní měření- DustTrak DRX a meteo
Obr.2 - přistání/ vzlet vzducholodi z Městského stadionu v MB
Obr.3- Vzducholoď nad MB
Obr.4- Vzducholoď nad MB 2