Květnové MB café- Znečištění ovzduší v Mladé Boleslavi a jeho toxicita

Logo environmentální části projektu MB café

Ve středu 21. 5. se od 17 hodin v divadelním klubu Městského divadla v Mladé Boleslavi uskuteční jedenácté ze série tematických setkání v rámci cyklu MB Café. Bude věnováno znečištění zimního ovzduší v Mladé Boleslavi, jeho původu a zdravotním rizikům. Jde o první MB café, kdy organizátoři akce oficiálně spolupracují se zástupcem města, konkrétně s náměstkem pro životní prostředí Jiřím Bouškou.

První host, RNDr. Jan Hovorka z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK představí účastníkům ucelenější pohled na doposud zpracované poznatky z mladoboleslavské mise projektu základního výzkumu CENATOX z února 2013. Vysvětlí použité způsoby hodnocení znečištění ovzduší v areálu našeho města a metody sloužící k analýze jeho zdrojů. Druhý host, Ing. Jan Topinka z Oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.  zhodnotí toxicitu mladoboleslavského ovzduší. Ukáže způsoby jejího testování a nabídne srovnání s jinými stejným způsobem hodnocenými lokalitami. 

MB café se koná divadelním klubu Městského divadla Mladá Boleslav, Jaselská 263. Vstup na akci je volný. Pozvánku na akci najdete v příloze.

(DH, JF, LG), 6. 5. 2014

PřílohaVelikost
MB café 21.5.2014-ovzduší576.03 KB