Kvalita ovzduší se roku 2011 v Mladé Boleslavi znovu zhoršila

Trend znečištění PM10 1998-2011

Po srpnové publikaci rozsahu Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 2010 v rámci obce s rozšířenou působností (ORP) Mladá Boleslav (MB)- viz. http://www.mb-eko.cz/hlavni/aktualita/mlada-boleslav-oblasti-se-zhorsenou-kvalitou-ovzdusi-ozko-2010 přichází další špatná zpráva. Počtem překročení denního imisního limitu pro PM 10 ( 50 µg/ m-3 - povolený počet překročení max. 35x za rok) se kvalita ovzduší ve městě MB v roce 2011 dále zhoršuje.

Předběžná data (loni korigovaná o jedniný nadlimit)  najdete na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_CZ.html
MB se v tabulce ocitá těsně před lokalitami, jako je Praha 8- Karlín, či Praha 10- Vršovice, Chomutov a Praha 10- Průmyslová, což je poněkud nechtěná přednost. Z přehledu loňských překročení denních limitů, který je k dispozici na  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_0000-00-01_00_00_00_41030_CZ.html vyplývá, že všechny proběhly v intervalu 1. 4.- 30. 3., izolovaně 3.10. a pak 28. 10. - 28. 11.2011. Tedy v období, kdy opatření jako výsadba/údržba opadavé krycí/ kryjící městské zeleně a čištění komunikací buď neprobíhají, nebo nemohou mít zaznamenatelný vliv na kvalitu ovzduší ve městě.

Vývoj počtu denních PM10 nadlimitů mezi lety 1998-2011 v příloze budiž základním zarámováním dalších, každý rok samostatně popisujících příspěvků, které budeme samozřejmě doplňovat i aktuálními tématy.
 

David Hradiský, 7. 2. 2012