Jihlava ( 2 roky nejen MB-EKO)

Jihlava

Chceme Vám představit zodpovědný přístup k problému, který zvolili zástupci kraje Vysočina, statutárního města Jihlava a jeho občanské společnosti. Příklad Jihlavy zaujme především tím, že patří co do kvality ovzduší k jednomu z čistších krajských měst i sídel obdobného významu a velikosti. Závěry studie zdravotních rizik byly proto asi pro mnohé překvapující a ukazují nejen na odlišné důsledky znečištění pro různé populace, ale i nutnost uvažování „ve scénářích“.

Studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ byla vypracována v letech 2008-2009 a její souhrn byl publikován v časopise Ochrana ovzduší (OO) 4/2010, včetně kontaktů na řešitelský tým. Najdete jej v příloze.

Důvodem vypracování byl narůstající počet stížností spojených s oblastí průmyslové zóny města a v návaznosti na rozsah výroby přítomných firem vyplývající potřeba komplexního posouzení vlivu umístěných technologií na zdraví exponované populace i stanovení regulativů pro daný prostor.

Jednotlivé části studie byly posuzovány odbornou skupinou složenou ze zástupců kraje, statutárního města Jihlava, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a občanského sdružení Arnika. Cílem studie bylo, mimo jiné, najít kroky ke zlepšení kvality ovzduší nejen v zájmové oblasti, ale i v celém kraji Vysočina, a to ve vztahu ke strategickým dokumentům kraje.

Článek byl vzorem, na základě kterého autor těchto řádek zajistil koncem roku 2010 zpracování kalkulaci přípravy obdobného materiálu obdobným řešitelským týmem pro Statutární město Mladá Boleslav. Připojujeme ji v příloze. Důvod něco takového poptávat byl přitom mnohem staršího data. O jak moc žádoucí aktivitu se jednalo, či jedná dosud, více v dalších příspěvcích. 

Souhrn studie publikován s laskavým svolením Ing. V. Bureše, předsedy občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší, které je vydavatelem citovaného časopisu. Více o titulu, který vychází nepřetržitě od roku 1969, najdete na http://www.ochrana-ovzdusi.cz . Poslední 3 ročníky včetně příloh jsou k nahlédnutí u autora.
 

PřílohaVelikost
Jihlava714.38 KB
Nabídka MB348.72 KB
OO 4/2010