IRZ- Souhrnná zpráva za rok 2010

IRZ

30. 5. zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí- CENIA - Souhrnnou zprávu Integrovaného registru znečišťování (IRZ) životního prostředí za rok 2010. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že Škoda Auto a.s. závod Mladá Boleslav byla podle hlášení do registru tohoto roku největším producentem nebezpečných odpadů a spolu s Elektrárnou Mělník I (Energotrans a.s.) i ostatních odpadů ve Středočeském kraji.

V závodu v Mladé Boleslavi uniklo do ovzduší 1 073 469 kg nemetanových těkavých organických látek (NMVOC) a i když tyto emise oproti roku 2009 stagnují, Škoda Auto a.s. zůstává největším stacionárním bodovým zdrojem jejich emisí (znečišťovatelem) v našem kraji. Emise NMVOC ze závodu Kvasiny naopak oproti roku 2009 významně vzrostly, ale ty jsou bilancovány v rámci kraje Královehradeckého.

Více o dalších znečišťujících látkách, jejich únicích a přenosech do odpadních vod, i jiných znečišťovatelích v regionu najdete ve Zprávě v příloze. Více o registru na http://www.irz.cz/ . Souhrnné zprávy od roku 2004 lze stáhnout ze sekce Dokumenty na http://www.irz.cz/node/24 , kde najdete odkazy na související legislativu i řadu příkladů souvisejících s provozem systému IRZ.
 

David Hradiský, 19. 6. 2012
 

PřílohaVelikost
IRZ Souhrnná zpráva 20104.71 MB