Imisní limit denních koncentrací PM10 pro rok 2011 v MB překročen již 2. listopadu

Chtěli jsme navázat na předchozí aktualitu „Mladá Boleslav a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 2010“. Situace ale akcelerovala naše plánované aktivity. Hodnoty hodinových koncentarací PM10 od 30.10. překračovaly přes den často i vysoko přes 100 µg/m3. Dne 2.11.2011 byl překročen roční počet povolených překročení imisního limitu pro denní koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce 10 µm- PM10. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_CZ.html

3. 11. byla Mladá Boleslav 4. nejznečištěnější lokalitou v ČR- po Bohumíně, Věřňovicích a Ostravě- Fifejdách! Tyto hodnoty již představují významné zdravotní riziko pro citlivé populace, děti, seniory, nemocné s respiračními, kardiovaskulárními a dalšími onemocněními a zasluhují si s odstupem několika dní víc, než pouhé zmínky. Situaci 3. listopadu ukazuje tabulka v příloze. Po krátkém zlepšení 4.11. se o víkendu situace opět zhoršila.

O týden proto posouváme publikování přehledovové zprávy, která ukazuje, že minimálně polovina obyvatel města Mladá Boleslav žije od roku 2004 souvisle v Oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší . Současná situace není nic nového a nečekaného, nýbrž problém, který je známý a trvá minimálně 7 let představuje významné zdravotní riziko.

Za poslední 2 roky, kdy se tématu podrobněji věnujeme, se situace v MB opět zhoršuje a nemáme dojem, že si je magistrát její závažnosti vědom. Chceme proto cíleně a aktivněji přispět k pozitivnímu řešení dlouhodobého problému, který se bohužel zdaleka netýká pouze obyvatel Moravskoslezského kraje. Více v následujících příspěvcích.

Autor: David Hradiský, 6. 11. 2011