Hrozí zrušení trati Mladá Boleslav - Mšeno - Mělník

Město Mšeno nenachází jiné východisko, jak přesvědčit dráhy, aby zcela zanedbanou trať začoly opravovat, než pomocí občanské petice. Pokud by Vám malebná trať na Kokořínsko chyběla, čtěte více:

Vážení přátelé,   
řada z Vás jistě ví, že zastupitelstvo města Mšena schválilo petici za okamžité zahájení oprav a následnou rekonstrukci železniční tratě 076 v úseku Mšeno Mělník a zmíněnou petici jste již podepsali. Trati možná hrozí i zrušení. Poté, co se všichni domnívali, že po zahájení výluky na této trati dojde k okamžitému zahájení oprav, mýlili se. Z toho, co jsem se dozvěděl od průvodčích – jezdím pravidelně vlakem s Mladé Boleslavi do Mšena – není vůbec jisté, zda se trať začne opravovat.

Trať mezi Mšenem a Mělníkem je nyní v takovém stavu, že je zde povolena maximální rychlost 10 km za hodinu. Od 20. října má dojít k výluce na celém úseku trati mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem. Mohlo by se nakonec stát, že dráhy řeknou, že nemají na opravy peníze a provoz na trati by zrušily. Vznikla by tím nedozírná škoda pro celý region a jeho obyvatele. A také pro přijíždějící turisty navštěvující tento kraj, který je ve starých průvodcích nazýván „Mšenské Švýcarsko.“  V dokumentárním filmu „CHKO Kokořínsko dnes aneb Máchův kraj“ z roku 2003 autoři konstatují, že nejhezčí cesta z Mělníka na Kokořínsko vede po železniční trati z Mělníka do Mšena, odkud lze k putování po kraji využít husté sítě značených turistických cest.

Je chvályhodné, že mšenský starosta – pan Martin Mach - sestavil petici požadující opravu a modernizaci této železniční tratě, kterou 24. září 2014 mšenské zastupitelstvo schválilo. Není to poprvé, co této trati hrozí zrušení.  Zprávy o problému s tratí se objevily v médiích včetně regionálního vysílání České televize. To však ještě nemusí být zárukou, že provoz na trati bude nakonec obnoven. Proto Vás všechny prosím, abyste této situaci věnovali maximální pozornost a petici podepsali nebo přeposlali svým známým po celé České republice. Lze ji podepsat i v elektronické podobě po rozkliknutí následujícího odkazu:      http://www.petice24.com/kokorinska_draha_076 

Vím, že ve Mšeně i v okolních obcích tuto petici podepsala řada lidí, připojili se k ní i členové evangelického sboru ve Mšeně, kde působím jako farář.

  Informace o vzniku této petice najdete rovněž na stránkách města Mšena:

Aktuality webu www.MestoMseno.cz

PETICE za obnovení provozu na trati 076

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page-single&type=102&action=2&new...

Požehnaný podzimní čas  Vám přeje a zdraví Vás
Michal Šimek, farář evangelického sboru ve Mšeně