Hodina vlků

TP

Začalo to dávno a plíživě. Trvá to dodnes, ale doba se nenávratně mění. Stačil pouhý měsíc platnosti novely tiskového zákona a velkoústé okřikování v MB i na stránkách BOLESLAVANu ztrácí sílu i glanc. Kdo by si před 24 lety pomyslel, který zastupitel bude přibližovat konstrukci městského rozpočtu. Že se na jiné stránce zasmějeme a že ti zleva i zprava, nenuceni hrbit se víc, než je nezbytně nutné, ožívají. A my jako občanská společnost můžeme a potřebujeme spolu s nimi.

Koncem letošního ledna trvalo týden, než se po publikaci dvou příspěvků zmíněných v nedávném textu Žít Boleslav dostalo autorovi těchto řádek z očí do očí několika „osobních doporučení“ z úst nejmenovaného zastupitele a radního města. Jmenovitě ať zvolní (texty Žít Nwosleslav) a proč se vlastně zajímá o „Centrum“ (nikomu nedošlo, že nemusí být agent konkurence- ale veřejnosti). Následně pak i proto v květnu oblékl „ochranné zbarvení“.

Je mnoho věcí, které se na jednu tiskovou stranu při nejlepší vůli nevejdou. Nebo se tam v přebytku témat nedostanou. Nebo širší veřejnost vlastně nezajímají. Některá témata jako by přitom jen na chvíli stačilo poponést a může je převzít/ využít někdo další. I tak nám „práce“ ale určitě neubude.

Příští rok bude doslova těhotný zásadními událostmi a rozhodnutími, které bude potřeba učinit, a které na léta ovlivní chod našeho města. O to bude v konkrétních případech (pro mnohé) těžké se projevit až- nejdéle o prázdninách- přijde "hodina vlků".

David Hradiský, 2. 12. 2013