Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje

ISO certified

Občané i obyvatelé Mladé Boleslavi byli na úřední desce 21. 7. zpraveni o dokumentu „ Informace o návrhu koncepce " General cyklistických tras a cyklostezek" [PDF, 151 kB] Informace o návrhu koncepce " General cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví". Bohužel unikl fakt, že dnes v budově krajského úřadu probíhá jeho veřejné projednání…

Nová koncepce aktualizuje stávající Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje.  Bližší informace o zpracování Generelu naleznete na portálu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz pod tématem Krajský úřad/ Regionální rozvoj/Strategické dokumenty. 

Zde v informačním systému CENIA pak najdete všechny související a přehledně uspořádané dokumenty k tématu. 

David Hradiský, 29. 7. 2014