Emisní normy a realita provozu automobilové dopravy

Česká pozice- logo, zdroj: www.ceskapozice.cz

Dalšími příspěvky Jana Charváta z České pozice na které bychom Vás rádi upozornili, jsou dva texty týkající se reálných emisí z automobilové dopravy. Není tajemstvím, že způsob obsluhy těchto pohyblivých zařízení vede i k řádovým rozdílům hodnot vylučovaných znečišťujících látek od těch, které jsou pečlivě naměřeny v laboratoři a sporadicky drobným písmem uváděny v produktových prezentacích jednotlivých značek.

Více k tématu najdete ve článcích Výrobci automobilů se předhánějí kdo lépe ošálí emisní normy a V kolonách jsou emisní normy k ničemu . Citovaný dokument nevládní organizace Transport and Environment (T&E) „Mind the Gap! Why official car fuel economy figures don’t match up to reality“ připojujeme samostatně v příloze. Jedná se o téma, které podle všeho bude v budoucnosti komunikováno mnohem častěji, než doposud.

David Hradiský, 25. 4. 2013