EEA SIGNÁLY 2013

EEA SIGNÁLY 2013

Každoročně vydávaná publikace Evropské agentury pro životní prostředí „Signály 2013“ se věnuje ovzduší v Evropě a snaží se objasnit současný stav kvality ovzduší, vznik znečišťujících látek a jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Publikace stručně uvádí, jak získáváme poznatky o ovzduší a jak se v EU nejrůznějšími politickými kroky a dalšími opatřeními pokoušíme řešit jeho nadměrné znečištění.  České vydání najdete v sekci Ke stažení. Loňské vydání lze stáhnout zde. Tištěnou podobu, například pro výukové účely, Vám můžeme zajistit na vyžádání. 

David Hradiský, 18.9.2013

Ke stažení: