Dýchám pro Ostravu- a Čelákovice

Čelákovice

V listopadu 2011 byly zprovozněny stránky projektu „Dýchám pro Ostravu !!!“, které Vám chceme blíže představit. Obsahují mj. jedinečnou videovizualizaci posledních dvou smogových epizod z listopadu 2011 a února 2012. Fascinující je reakce Komise pro životní prostředí města Čelákovice „Zpracování souboru opatření/vyhlášky na postup v případě vyhlášení smogové situace“ a „Výsledky pilotního monitorování ovzduší v Čelákovicích“. Zmíněné aktivity rámují mnohaletou nečinnost a neinformovanost, na kterou jsme zvyklí v Mladé Boleslavi.

Cíl a náplň Dýchám pro Ostravu !!! shrnuje popis projektu „ ... Kromě aktuálních dat o stavu ovzduší, která poskytl Český hydrometeorologický ústav, na těchto stránkách naleznete bližší informace o příčinách znečištění, jeho vývoji v uplynulých desetiletích a doporučení odborníků, jak se chovat ve "smogových" obdobích. Ke zlepšení životního prostředí může přispět každý z nás. V sekci „Co mohu udělat“ naleznete devět způsobů, kterými můžete nejenom dokázat, že vám vaše okolí není lhostejné, ale můžete i ušetřit...“

Tříapůlminutovou animaci podzimní smogové epizody v kontextu meteorologických podmínek (síla a směr vanutí větru) najdete na Animace PM10 podzim 2011. Kratší verzi té letošní pak na Animace PM10 leden-únor 2012 . Web poskytuje širší pohled na životní prostředí v Ostravě. Mimo jiné informuje o starých ekologických zátěžích, třídění odpadů a vzdělávacích aktivitách. Animace jsou publikovány se svolením p. Havránka, projektového manažera a redaktora prezentace.  

O tom, co všechno jde, když se chce, se dozvíte z veřejně přístupné přílohy „ZÁPIS Z 14. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Města Čelákovice 30. 1. 2012“. Nepotřebuje žádného komentáře.  Výsledky měření kvality ovzduší na 5 místech v Čelákovicích zpracované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě pak lze stáhnout na http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/zivotni/ovzdusi/ .

Jako z jiného světa působí nápad současného „Zdravého města“, zmíněný na březnové debatě o ovzduší v MB Na Karmeli. Při smogové situaci by jezdila městská hromadná doprava (zřejmě autobusy v majetku města) s vlaječkami, dle nějakého dále dopracovaného klíče. Zkouším si představit, které barvy, či jejich kombinace, pro jaký signál a kdy (každé 2 roky jsou nějaké volby) by byly politicky „korektní“ a které už ne.

Více už dýchat pro MB asi mnohým nejde.

David Hradiský, 12. 6. 2012
 

PřílohaVelikost
KŽP Čelákovice 30.1.2012192.16 KB
Dýchám pro Ostravu