COMPAG kráčíš Statutární město ?

Záměrem managementu s využitím know-how nového společníka je co nejrychlejší rozšíření působnosti stávající firmy a růst obratu

Do konce příštího roku se má provoz nejen našeho města stát ještě více závislý na společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. Sérií příspěvků Vám chceme z několika úhlů pohledu přiblížit aktivity rozrůstající se skupiny- cloudu subjektů, z nichž některé se nápadně podobají pyramidovým hrám. 

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., z nějakého důvodu označovaný na mb-net stále jako Městem zřizovaná obchodní organizace , je investorem a budoucím provozovatelem Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu MB (CPZKO) ve východní průmyslové zóně, o kterém jsme Vás v předchozích příspěvcích podrobně informovali. Naposledy v textu COMPAG kráčí CPZKO ? Q2 2014 Projektu byla již v listopadu 2011 v rámci 15. výzvy Operačního programu životní prostředí (OPŽP)- Prioritní osy 4 (Zkvalitnění nakládání s odpady) přidělena podpora uznatelných nákladů ve výši 490 780 600 Kč (bez DPH). Celkové náklady projektu byly tehdy vyčísleny na 591 845 838 Kč.

V našem městě působí globální výrobce slavné značky s dlouhou tradicí. Ač to zatím nikdo otevřeně nezmínil, je zároveň i klíčovým hráčem budoucí likvidace komunálního odpadu v rámci větší části bývalého okresu Mladá Boleslav. Z materiálové bilance v dokumentaci projektu CPZKO totiž vyplývá, že z plánovaných vstupních 60 000 tun komunálního odpadu ročně je očekáván výstup 36 000 tun suché složky. Z ní zbyde, kromě dalších využitelných surovin (sklo, kovy, plasty), cca 27 tisíc tun ke zpracování na alternativní palivo (pouze drcené, či peletizované).

Klíčové pro celý projekt a jeho ekonomiku je, co dál s tímto „produktem“. Jediný, kdo ho v okolí MB může spálit (nakupovat), je ŠKO-ENERGO (ŠE), s.r.o.. Údajný zájem ŠE o jeho využití je v oznámení záměru v rámci EIA zmíněn hned několikrát. Teplárna ŠE již dnes využívá spalování biomasy minimálně od 2 dodavatelů.  Podrobněji například na Ekover.cz.  Kromě nezbytné certifikace pro budoucí další palivo z CPZKO - bez ní se totiž jedná pouze o upravený odpad- bude možná nutná i změna palivové základny v integrovaném povolení zmíněné teplárny. Přístup ŠE resp. Škoda Auto a.s. k celé věci tak bude klíčový hned několikrát.

Dlouhodobé neinformování veřejnosti ze strany minoritáře společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., tedy Statutárního města MB, není příliš srozumitelné. Nechme proto nejprve promluvit webové stránky COMPAG.CZ. Bližší vhled do komunální problematiky najdeme v sekci Řešení pro Vás .

„Řešení pro veřejný sektor

Skupina společností COMPAG nabízí městům a obcím několik modelů spolupráce.

Je Vaše město či obec stále vlastníkem Technických služeb, jež přináší nemalé náklady?

Řešením je privatizace procentuálního podílu Vašich Technických služeb, a to v následujících variantách:

Navýšením kapitálu společnosti a tím ovládnutí většinového procentuálního podílu společnosti při zachování hlasovacího práva obou společníků 1:1. Tato varianta přináší městům udržení určitého vlivu nad společností, což znamená jak promptní ovládání managementu společnosti, tak nemalý finanční příspěvek do rozpočtu města v podobě podílu na rozděleném zisku plynoucího zvláště z aktivit společnosti mimo území Vašeho města. Záměrem managementu s využitím know-how nového společníka je co nejrychlejší rozšíření působnosti stávající firmy a růst obratu. Referencemi o funkčnosti tohoto modelu mohou být dvě společnosti patřící do skupiny COMPAG , a to COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. a COMPAG VOTICE s.r.o. Nastavení dalších pravidel bude otázkou přímých individuálních jednání.

Jiným modelem je odkup podílu až do výše 89%, kdy si město ponechává pouze základní kontrolní podíl, který mu zaručuje základní právo na svolávání valné hromady.

Poslední možnost je odkup celé společnosti.

Nejste spokojeni se stávající kvalitou poskytovaných služeb? Je cenová hladina za poskytování těchto služeb příliš vysoká?

Nabízíme jednoduchá řešení:

V případě, že jsou Vašemu městu komunální služby zajišťovány partnerem, který vzešel z výběrového řízení a Vy čelíte jakýmkoliv problémům s tímto dodavatelem, velmi rádi s Vámi vstoupíme do jednání. Jako vážný zájemce o poskytování těchto služeb Vám poskytneme zdarma konzultace na dané téma. Poté se při vyhlášení nové soutěže o tuto veřejnou zakázku rádi zúčastníme. Jsme schopni zpracovat předběžný ekonomický návrh pro Vaše město. Pokud řeší problémy komunálních služeb více obcí společně, není nic jednoduššího než připravit nabídku pro celé sdružení obcí dohromady.“

Více k druhé referenci najdete hned na několika místech v přiložených zářijových Votických listech. K problémům votických s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podrobněji zde . Přehled o rozsahu tam poskytovaných služeb najdete zde . Sekce Aktuálně na stránkách COMPAG VOTICE s.r.o. obsahuje od června 2011 celkem 8 textů.

Na stránkách první reference jich není o mnoho víc. Ani jeden o CPZKO, neúspěšné snaze prorazit v Břeclavi i dalších aktivitách.

kóm, 02/01/13

 

PřílohaVelikost
Votické noviny 19_20121.72 MB