COMPAG kráčíš CENTROTHERM a.s.?

MB-17.9.2012- Chcete levnější teplo? Neznámý autor, foto DH

Ve druhé polovině páteční tiskové zprávy  Centrotherm cenu tepla nezvýší, na tahu je ŠKO-ENERGO máme po dlouhé době možnost nahlédnout další vývoj ve věci, která v letošním roce zásadním způsobem poznamenala život našeho města.

Připomeňme původní záměr prodeje části akcií Centrothermu a.s. schválený zastupitelstvem Mladé Boleslavi 21. 6. 2012 jako Usnesení č. 2579. Základní kapitál společnosti je dle stanov upravených k 13. 6. 2012 – 176 253 388 Kč. 21% akcií/ 21 % ní-podíl si ponechá město. 30% nabídne k prodeji občanům- maximálně však 10 575 akcií. Strategickému partnerovi nabídne 49%

Kmenové akcie v hodnotě 5 tisíc Kč byly občanům nabídnuty za 7100 Kč. Před prázdninami a bez nějakého silného důvodu, proč by měli investovat místo např. do státních dluhopisů, nemovitosti, apod. zrovna tímto směrem. Nepřekvapí, že o nákup mělo zájem 56 občanů a poptávaný objem byl 260 ks akcií. Bylo to de facto fiasko. Otázka je, jestli tato nabídka byla vůbec míněna vážně.

Další dějství podrobně popisuje foto v titulu příspěvku. Výsledek referenda je znám, podrobněji ho najdete v příloze. Následovalo zrušení možnosti prodeje akcií individuálním zájemcům a v celé věci zavládlo mlčení. V pátek jsme se měli možnost dozvědět, že:

"Stále jednáme s rakouským majitelem společnosti Compag. Jednáme o tom, zda by právě společnost Compag nebyla tím kupcem 49 procent. Znamenalo by to totiž, že ještě polovička z těch 49 procet by de facto zůstala městu, protože město je majitelem polovičky Compagu. Tuto variantu jsme původně ani moc nezvažovali, protože jsme nepředpokládali, že by rakouský partner s tím souhlasil. Na druhou stranu se ukazuje, že možná s tím takto bude souhlasit," řekl primátor. Při takové variantě by menšinový podíl 49 procet akcií Centrothermu koupila společnost Compag. Městu by v takovém případě stále zůstal zásadní vliv na dění v Centrothermu.“

Pro úplnost je třeba dodat, že jeden z jednatelů COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. , který je zároveň jednatelem COMPAG CZ, s.r.o., COMPAG Morava, s.r.o., COMPAG Facility s.r.o. a SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. -  je veden též jako kontakt Centrály Brantner v ČR . Dle tohoto webu je Česká republika pro firmu Brantner-Abfallwirtschaft důležitým trhem budoucnosti. Firma se proto snaží zajistit si celoplošnou působnost a průběžně budovat související oblasti služeb. COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. je přitom na mb-net vedena jako městem zřizovaná obchodní organizace.

Poslední částka, o které se mluvilo v souvislosti s prodejem 49 % akcií Centrotherm a.s., bylo 122 milionů Kč. Je otázka, kdo je vlastně na tahu. Vyčkejme dalšího orákula.

kóm, 16/12/12

PřílohaVelikost
Zápis z referenda k prodeji akcií Centrotherm soukromému investorovi181.68 KB
MB-Chcete levnější teplo?, Neznámý autor, září 2012, dvoubarevný tisk, 209x147mm