Chtěli jsme moderní ekologickou a nejméně nákladnou likvidaci komunálního odpadu

Moše Dajan, zdroj: www.stejskal.estranky.cz

Autor slíbil nenechat zapadnout text, který ukrývá listopadový BOLESLAVAN na str. 39. Je podepsán prvním mezi rovnými. Zásadních klenotů obsahuje hned několik, ale věnujme se pouze třem vybraným. Jsou zajímavé stylem, obsahem i jistým narkotickým účinkem. Posuďte sami spolu s článkem „ Chtěli jsme moderní ekologickou a nejméně nákladnou likvidaci komunálního odpadu“.

1.

„ … Možnost č. 3: Po zavržení možností 1 a 2 bylo jedním z možných řešení vrátit se k myšlence, která tady byla a to v době, kdy na radnici byl primátorem Mgr. Kvaizar společně s panem Kadaníkem a pak panem Povšíkem, a to zvážit výstavbu spalovny. Tehdy se uvažovalo o tzv. plazmové spalovně a zvažovalo se několik lokalit, například Chrást, lokalita u Nepřevázky a také východní průmyslová zóna, směrem k Řepovu. Spalovna by sice byla řešením, ale z mého pohledu je to způsob méně ekologický a nevhodný už jen proto, že v Mladé Boleslavi jednu „spalovnu“ máme. Je to elektrárna Ško-Energo, která generuje jak elektřinu pro Škoda Auto a.s., ale také teplo pro společnost Centrotherm a. s., ve které se upravený odpad již spaluje. To byly důvody, proč jsme zavrhli i tento návrh a nařídili jsme, aby se hledalo jiné řešení.“

V textu MB-plány odpadového hospodářství a související koncepce jsme poprvé upozornili na fakt, že dokumenty obdobného jména nebyly v Mladé Boleslavi nikdy zveřejněny a dostupné elektronicky a jakoukoli zpětnou fabulací lze ospravedlnit prakticky cokoli. Kdyby někdo nevystoupil v Kaiserslauternu, ale v jiném městě či jiném státě, mohlo „řešení odpadového hospodářství“ města Mladá Boleslav vypadat úplně jinak.

V příspěvku citované krajské koncepce jsou dlouhodobě konzistentní a snaha postavit pro celý kraj centrální spalovnu je stále aktuální.

2.

„ …Proto jsme také, jak jistě všichni víte, již v našich předvolebních materiálech pro komunální volby v roce 2010 tento záměr velmi podrobně prezentovali…“

Tento robustní dokument najdete v příloze.

3.

„… 4. Jaké budou náklady města na likvidaci jedné tuny komunálního odpadu? Nebude to víc, než platí město za uložení na skládku? Ne, nebude to víc. Bude to 350 Kč na jednu tunu, jak platíme i nyní. Pro město to však bude výhodné i proto, že toto centrum by mělo generovat zisk asi 8-15 milionu korun ročně z prodeje produkce elektrické energie i peletek a recyklovatelných materiálu.“

Připomeňme pouze, že současný poplatek za uložení 1 tuny komunálního odpadu je 500 Kč.

Všem budoucím správcům „městské“ pokladny, evropským i českým daňovým poplatníkům nezbývá než- pomáhej nám Pánbůh…

David Hradiský, 17. 12. 2013

PřílohaVelikost
ODS 2010_odpady441.54 KB