Červnové MB Café- Co bude dál s odpady z města i regionu?

MB Café

Ve středu 12. června se v podniku Rybka na třídě TGM od 17 hodin uskuteční třetí ze série tematických setkání v rámci cyklu MB Café. Bude věnováno Centru průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav, které má být prvním realizovaným projektem technologie tzv. mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) odpadů v České republice.

Technologii MBÚ, která umožňuje významně snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, výrobu paliva z této suroviny a další nejen energetické využití jeho organické- rozložitelné části představí předseda českého sdružení pro biomasu Jan Habart.

Jaký je současný stav realizace projektu ve východní průmyslové zóně u obce Plazy a jak bude s odpady z města a regionu dále nakládáno po ukončení životnosti skládky v Michalovicích představí Radek Lizec, jednatel investora a budoucího provozovatele Centra, společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Pozvánku na akci najdete v příloze. Vstup je volný. Další podrobnosti přidáme v samostatném příspěvku.

David Hradiský, 21. 5. 2013 

Pozvánka na červnové MB Café