Budování cyklistické infrastruktury - včera, dnes a zítra

Budování cyklistické infrastruktury - včera, dnes a zítra

Seznamte se s přednáškou a prezentací Ing. Jaroslava Martinka na téma „Budování cyklistické infrastruktury - včera, dnes a zítra“, která zazněla v Praze dne 2. 10. 2014 na konferenci Pozemní komunikace 2014 - Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé? Stavět cyklostezky jsme se již naučili, ale pamatovat na cyklisty ve veřejném prostoru ještě ne. Myslíme na ně jen tehdy, pokud na ně zbyde místo.

A přitom by stačilo vzít si příklad z německých technických podmínek: „Pokud rekonstruujete a nebo budujete novou komunikace, tak začněte projektovat od kraje, kdy na prvním místě jsou chodci, pak cyklisté a pak auta.“ Další problém je ve výkladu norem, technických podmínek, ale i zákonů a vyhlášek. Vše se bere jako dogma, které brání skutečnému rozvoji cyklistické dopravy. A přitom by stačilo zamyslet se na výkladem Ústavního soudu obecně k zákonům: „Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“

Zjednodušeně. Každé město, každá ulice je originál a dopravní specialisté, policie a další společně mají hledat řešení, jak dát prostor všem – chodcům, cyklistům a řidičům. Společný konsensus se dá najít, ale k tomu je třeba vůle všech zainteresovaných stran najde, Ale to jsme možná již v budoucnosti.

Přejato z webu Asociace cykloměst, David Hradiský, 13. 11. 2014

PřílohaVelikost
Martinek_Text1.24 MB
Martinek_Prezentace2.63 MB