Bilance emisí znečišťujících látek v roce 2010

ČHMÚ

18. 5. zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) „ Bilanci emisí znečišťujících látek v roce 2010“. V návaznosti na příspěvek IRZ- Souhrnná zpráva za rok 2010 se tak dozvídáme, že v areálu závodu Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi uniklo do ovzduší takové množství těkavých organických látek (VOC), jako vyprodukovaly (jako by se v areálu nacházely) všechny 3 elektrárny i veškeré chemické provozy v celém okresu Mělník dohromady. 

Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Správou databáze REZZO za celou Českou republiku je pověřen ČHMÚ. Jedná se o jeden ze základních článků soustavy nástrojů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR. Více o způsobu sběru dat, kategorizaci zdrojů emisí (bodové, rozptýlené, velmi velké a velké, střední, malé, mobilní apod.) najdete od roku 1994 přehledně na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html

Způsob bilancování doznal časem určitých změn. Poslední dostupná data jsou k dispozici na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/10embil/10embil.html . Odtud lze stáhnout i souhrnnou tabulku, kterou Vám připojujeme v příloze.

Zmíněné emise VOC pocházející z areálu závodu Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi (1/3 plochy města- v blízkosti zóny Severní sídliště) o 1-2 řády překračují většinu celkových okresních souhrnů těchto emisí z dalších zdrojů kategorie REZZO1 (velmi velké a velké zdroje) v rámci celé ČR. Jedná se o reaktivní látky, které hrají důležitou úlohu při tvorbě troposférického, tedy přízemního ozonu a mnohé z nich vážně poškozují zdraví.  

Stručně o VOC a jejich původu na http://vitejtenazemi.cenia.cz/vzduch/index.php?article=132 , trochu podrobněji na http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/0A9C69D95AF7CA06C1256FC00043DA38/$file/Z_11orglatky.html . Systematičtěji včetně zdravotních rizik pak v přiložené prezentaci prof. Holoubka z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy university v Brně.
 

K dalším údajům z bilance 2010 se vrátíme v následujícím „ročníkovém“ příspěvku.

David Hradiský, 3. 7. 2012
 
 

PřílohaVelikost
Bilance_emise_201091 KB
Těkavé organické látky_p.Holoubek758.98 KB