Akvapark Hejtmánka?

Vizualizace Leteckého muzea Metoděje Vlacha v MB, zdroj: www.archiweb.cz

Když jsme čekali s publikací článku o veřejném projednání záměru Městský krytý bazén Mladá Boleslav kde se autor těchto řádek stal nechtěně jediným zástupcem boleslavské veřejnosti, netušili jsme, že další vývoj záměru postavit akvapark může nabrat nečekaný směr. Autor se domnívá, že článek v Boleslavském deníku Nejistý osud leteckého muzea: místo letadel bazény a tobogány? míří správným směrem.

Zjara bylo k tématu publikováno několik málo textů, které komentovaly nezískání evropských dotací pro Letecké muzeum Metoděje Vlacha, náklady které projekt přinesl pro Středočeský kraj i náznak způsobu budoucího provozování. Více např. na Archiwebu Stavba muzea letectví v Mladé Boleslavi se chýlí ke konci.

Citujme z tohoto článku, který je z 9. 1. 2013:

„Cena téměř 150 milionů korun za muzeum není podle hejtmana nepřiměřená, odmítl ale spekulovat o  tom, zda by on osobně podobný objekt začal. „Proti stavbě nic nemám, je to přeci nádhera, akorát bohužel musíme těch 150 milionů dát ze svého,“ řekl po prohlídce. Zatím krajský úřad za stavbu zaplatil asi 40 milionů korun, na dalších 80 milionů má vystaveny faktury. Zda bude muzeum výdělečné, je podle Řiháka těžko soudit, protože peníze z cestovního ruchu se za služby dělí mezi různé poskytovatele. Očekávaná návštěvnost se má pohybovat kolem nejméně 50.000 lidí ročně.  

Zařízení bude provozovat krajská příspěvková organizace Muzeum Mladoboleslavska. Kraj se bude snažit snížit provozní náklady i  spoluprací s Muzeem Škoda Auto, která si má pronajmout část výstavního prostoru v hlavním vchodu. Současně by se měly obě instituce vzájemně propagovat.

Podle primátora Raduana Nwelatiho (ODS) by město stavbu muzea ve stávajícím rozsahu neuskutečnilo právě kvůli očekávaným provozním nákladům. Dotovat muzeum by si město podle jeho slov nemohlo dovolit. „Když to porovnám s  koupalištěm, kde návštěvnost je zhruba 80.000, a přesto to není rentabilní, aby se rozpočet vyrovnal,“  řekl.“

Citace je doslovná, zvýrazněno autorem. Na Archiwebu lze textů k tématu najít více.

2. května se jinde objevila klíčová informace, že  Policie odložila vyšetřováni stavby leteckého muzea MB .

Po razantním rozjezdu procesu EIA, resp. dopracování dokumentace pro jeho extenzivnější variantu, proces tzv. velké EIA která byla spojena s územním řízením k záměru, se v informačním systému EIA dosud neobjevil závěr veřejného projednání. To se konalo ve velké zasedací místnosti magistrátu města již 2. 4. Čekali jsme na zápis, abychom jím mohli doplnit ohlédnutí za touto akcí, která měla mimochodem věcný a ing. Plachou velmi dobře organizovaný průběh.

Výše zmíněné naznačuje, že po počátečním spěchu a intenzivní aktivitě již může být Štěpánka jako místo realizace budoucího mladoboleslavského akvaparku opuštěna a zároveň rozpracována nová varianta, kdy bychom v Mladé Boleslavi „dostali“ nešťastnou krajskou stavbu k přepracování na akvapark. Pomineme-li náklady a kdo vlastně uhradí „transformaci“ objektu, zůstává stále stejná otázka dlouhodobé rentability provozu zařízení tohoto typu.

Ekonomika akvaparků (i koupališť, viz. vyjádření pana primátora výše) provozovaných obcemi, či jimi zřizovanými obchodními organizacemi, zůstává při stále větší konkurenci obecních i soukromých zařízení velkou neznámou a nově v ČR i předmětem místních referend. Čerstvě to vypsané samotnými zastupiteli v Jeseníku. Více  zde

Odolat pokušení získat zárodek budoucího akvaparku „se slevou“ nebo „pouze“ zainvestovat jeho přeměnu z muzea může být těžké zvlášť proto, že jeho vybudování je třetím hlavním bodem předvolebního programu mladoboleslavské ODS. Volby 2014 se pomalu ale jistě blíží.

Kolik přesně už stály projektové dokumentace jsme nezjišťovali. Zveřejněna byla pouze část, např. zde. Není to přitom první pokus o akvapark- první dokumentace. Další, jako projekt STC1226 z jara 2010 lze stáhnout zde . Náklady zpracování této varianty jsme také nezjišťovali.

K tématu najdete více i v našich předchozích textech Aquaparkování , Dopracována dokumentace záměru městský krytý bazén MB a Městský krytý bazén .

D. Hradiský, 14. 5. 2013