Aktualizace integrovaného programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje 2012

ATEM, Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Chceme tímto pomoci uvést ve známost poslední aktualizaci koncepce, jejíž oznámení bylo začátkem srpna avizováno dopisem i na magistrátní odbor životního prostředí v Mladé Boleslavi. Spolu s oznámením koncepce (samotným materiálem) na CD obsahuje i žádost o neprodlené zveřejnění, včetně jeho formy a dalších výzev, viz. příloha Oznámení MŽP.  Další příloha nás zpravuje, kde a kdy je možné na krajském úřadě do materiálu nahlédnou osobně, nebo kde ho lze stáhnou ze stránek Cenia.

Integrovaný krajský program identifikuje nejproblematičnější oblasti v kraji (zejména OZKO), prioritní znečišťující látky, prioritní kategorie jejich zdrojů, včetně zásobníku návrhů-  souboru krátko, středně a dlouhodobých opatření, které povedou k příslušnému zlepšení stávajícího stavu v konkrétní oblasti, či v případě konkrétního polutantu/ ů. Fakt, že se materiál MB výsostně týká, netřeba zmiňovat. K poslední diskutované verzi se vrátíme samostatným příspěvkem. Blíží se také publikace nové grafické ročenky ČHMÚ, která ukáže rozsah OZKO v ORP MB v roce 2011.

2 dokumenty z pera ATEM- Ateliéru ekologických modelů, s. r. o., objednané naším krajem, připojujeme jako samostatné pdf. přílohy s původním označením. S obsahem, formou a povinností zpracovávat tyto dokumenty jsme Vás seznámili v několika předchozích příspěvcích, viz. například 2004- 2. část- elektronická nástupní cesta, 2005- 2. část- Intermezzo, nebo 2006- 2. část- Mýlení (Diskordance).

Kromě koncepce Středočeské vznikají souběžně i aktualizace obdobných programů pro Liberecký a Moravskoslezský kraj. Více na http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php , resp. http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K.

David Hradiský, 15. 8. 2012
 

PřílohaVelikost
Oznámení MŽP85.3 KB
Zveřejnění IPZKO 2012 StČkraj129.45 KB
OznSEA_PZKOSTCK2.54 MB
Zprava_PZKO-STCK-20123.47 MB