2006- 3. část- Mýlení ( Das Getto)

TP 5

Několik událostí a dokumentů publikovaných v druhé půli roku 2006 nám ukáže, které mechanismy povedou k prokazatelnému dlouhodobému zamlčování, bagatelizaci a tím pádem i neřešení problému, které vyvrcholí ve dvou dokumentech, označovaných zkratkou IPRM. Evropští úředníci a zejména daňoví poplatníci mohli dopředu tušit, že prostředky z regionálních operačních programů budou použity zejména tak, aby jich bylo možné různými způsoby využít ve volebních kampaních a dalo se u nich/ s nimi vyfotit, což bohužel nikdy nebyl „náš“ případ.  

Oběma pomníkům „revitalizace“ všeho možného a pro koho všeho vlastně, budeme teprve věnovat zaslouženou pozornost.  

16. 5. 2006 byla slavnostně zahájena výstavba 3. etapy přeložky silnice I/38 mezi tehdejším kinem Fórum a rychlostní silnicí R10, http://www.mb-net.cz/?page=cz,2814.treti-etapa-vystavby-komunikace-1-38-byla-slavnostne-zahajena . Postup prací popisuje text o dva roky starší- „Třetí etapa výstavby komunikace I/38 v úseku od třídy V. Klementa podél Průmyslové ulice k 13. bráně bude mít čtyřproud s atypickým středním pruhem (vysoké napětí) a obslužnou komunikací pro výjezd z místních firem. Nejprve se bude stavět severní pruh (blíže ke Kosmonosům), až potom jižní. V křížení s ulicí Pod Loretou bude ještě jeden kruhový objezd. Toto řešení křižovatky prosadilo město Kosmonosy pro jednoduší výjezd z místních firem (Kovošrot, Barum, Staviva atd.) Počítá se zde rovněž s širším chodníkem, bude sloužit pěším i cyklistům. Tato třetí etapa bude dvojnásobně náročná, je tam mnohem více přeložek inženýrských sítí. Jak dodal Josef Šakr, je zájem, aby i tato část byla zahájena ještě letos, pokud by se otálelo, zhoršilo by to po zprovoznění druhé etapy dopravu v této lokalitě.“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,1063.co-vime-o-stavbe-i-38-mezi-debri-a-kosmonosy .  

O rozpočtu výstavby posledních necelých dvou kilometrů informuje na str. 5 Boleslavan 6/2006 http://www.mb-net.cz/?page=cz,2864.boleslavan-cerven-2006. Stavba financovaná Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) má stát 200 milionů Kč. „ Představitelé všech zúčastněných firem a orgánů byli na zahájení přítomní, viděli jaký je již dnes hustý provoz v Průmyslové ulici a ocenili podíl poslance Vlčka (ČSSD) na zařazení této akce do rozpočtu.“

Koncem července vzniká na popud tehdejší iniciativy Zdravé město MB (ZMMB) a perem TIMUR, o. s. materiál „Výsledky sledování indikátoru ECI A. 5: - Kvalita místního ovzduší“, který připojujeme v příloze. Byl vystaven řadu let na webu města, minimálně do konce roku 2010. V porovnání s tím, jak kvalitní informace proudily do MB z krajského úřadu, viz. předchozí příspěvky 2006- 2. část- Mýlení (Diskordance), či 2005- 4. část- Dravé město se jedná o naprosto bezcenný text. Je ale důležitý minimálně ze dvou důvodů.

a) Někdo, a bylo jich patrně víc, chtěl získat argumentační oporu a ukázat, že něco není v pořádku. Jednalo se o výstup minimálně rok trvajícího snažení ZMMB.
b) Ti, kdo disponovali mnohem kvalitnějšími informacemi- úředníci z magistrátního oddělení ŽP- je buď nesledovali, nebyli schopni vyhodnotit- utilizovat a předat dále, nechávali si je pouze pro sebe, či rovnou nespolupracovali. Velmi pravděpodobně šlo o kombinaci více zmíněných důvodů. Přispěl asi i fakt, že spolupracovat je málokdy povinné. Kdyby se někdo chtěl podělit o dostatek informací, které už v té době byly k dispozici, nemusel obdobný text vůbec vzniknout.

Ještě rozporuplnější je z tohoto pohledu již dříve připojený materiál „ Indikátory udržitelného rozvoje města Mladá Boleslav“ z příspěvku http://www.mb-eko.cz/hlavni/aktualita/2006-1-cast-myceni  . Text je v části Kvalita místního ovzduší z větší části poučený a bez chyb, problematické jsou ale:

1. Bod 4- automatický důraz na obtížnost řešení situace v souvislosti s velkým množstvím automobilů. Zajímavá je přitom kvantifikace tehdejšího počtu aut na operativní leasing (služební a referentské vozy?).

2. Bod 5- Cílem je zlepšit stávající stav- dle Komunitního plánu a zmínka o tomtéž ve Strategickém plánu je bohužel nepravdivá. Tehdy platný Strategický plán (z ledna 2005) neobsahuje nic o životním prostředí, či ovzduší. První se objeví až v IPRM IOP z prosince roku 2008. Je to bohužel snadno dohledatelný výskyt snahy uvést čtenáře v dojem, že na „to“ „někdo“ myslí. Tento postup bude dále využíván a rozpracováván.

3. Bod 5- dále. Žádná zmíněná studie na zlepšení prašnosti a hlučnosti v MB nikdy nebyla municipalitou vypracována. Jedná se o upravený odkaz na krajské aktivity, který má vzbudit stejný, tedy „uklidňující“ dojem. Paradoxem je, že odkaz na ani citace z žádného z těchto dokumentů nebude nikdy, ani v IPRM, ani v posledním Strategickém plánu, použita.  

V srpnu byla publikována Grafická ročenka ČHMÚ, http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr05cz/tab/t2426.html a http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr05cz/tab/t2427.html, z které vyplynulo, že roku 2005 měla MB problém i s dalším polutantem (přízemní ozon) a mimo OZKO se nachází pouze 0,1% území celé ORP MB. Jednalo se patrně o vrcholové partie Chlumu. Se zahrnutím ozonu pak OZKO činilo celých 100 % území ORP- v zakouřené restauraci se ocitlo všech 120 tisíc obavatel. V průběhu roku 2006 přibude na tom samém území i překračování cílových imisních limitů pro Benzo(a)Pyren.

V listopadu problém podrobně prosákl do zprávy publikované MŽP a Cenia „ Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2005- Kraj Středočeský“, kterou připojujeme. Ta byla vydána v tištěné i v elektronické podobě a je na stránkách www.cenia.cz spolu s dalšími volně ke snažení dodnes. Z nich se pak v budoucnu dozvíme ještě horší věci.
Informací z mnoha zdrojů bylo tehdy dost. I motivovaní, kteří se snažili na problém upozornit. Komunální volby se však blížily a bylo zapotřebí celou věc zastavit. Občané by to spolu s dalšími problémy nemuseli pochopit, mohli by se ptát a nebylo tudíž žádoucí, aby byli dále aktivně jakkoli informováni, tehdy a pak prakticky celé volební období 2006- 2010.

Iniciativa ZMMB zřejmě měla tu smůlu, že poblíž jejího zrodu stála ČSSD. Na druhou stranu náměstkem primátora Statutárního města MB pro ŽP se koncem roku stane politik, který byl sám více než dva roky členem v komisi ZM. 

Byly však i další důvody, proč to celé "uklidit" z očí. Koncové hry roku 2006 proto ještě v samostatném příspěvku.

David Hradiský, 2. 8. 2012

 

PřílohaVelikost
Kvalita místního ovzduší MB TIMUR507.96 KB
Cenia Středočeský kraj 2005854.16 KB