2006- 1. část- Mýceni

TP3

Roku 2006 byl v Mladé Boleslavi podniknut první a dodnes jediný pokus, jak spontánní aktivitou municipality, konkrétně tehdejší aktivitou Zdravé město, informovat občany o nekvalitním životním prostředí a kupodivu i o jejich nespokojenosti s městem, ve kterém žijí. Pomineme přitom fakt, že o řadě skutečností nebyli nikdy kvalifikovaně informováni.

Konec ledna čtvrtého roku v zakouřeném městě byl mimořádně zlý a to v celém Středočeském kraji. Více dle jednotlivých míst měření  na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2006_enh/cze/pollution_overview/overview_PM10.html  Týkalo se to stejně tak Berouna, Kladna, Příbrami, Brandýsa nad Labem i dalších lokalit. Celý leden i únor byly teplotně podnormální (leden významněji), viz. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr06cz/kap25.html
31. 12. 2005 vypadlo v AIM SMBOA měření PM10 a bylo obnoveno až 25. ledna 2006.

Od 25. 1. do 7. 2. zaznamenalo brutální smogovou epizodu s dodnes nepřekonaným denním maximem 298,7 µg/m- 30. ledna ! Neexistuje žádný záznam, že by o tom byli občané, mateřské školy, školky, senioři, kdokoli- aktivně jakkoli informováni. Pouze světelný panel na městské knihovně ukazoval hodinové hodnoty, ze kterých musely poučeným (kdo to vlastně byl?) vstávat vlasy hrůzou. Hodinová maxima ale ještě budou brzy dále překonávána.

25.1. Zdravé město (ZM) informuje na stránkách města o hodnocení komise Zdravého města a zveřejňuje (v přílohách) její členy a jejich kontakty http://www.mb-net.cz/?page=cz,2314.zdrave-mesto-informuje . Únorový Boleslavan představuje kromě architektonické studie boleslavského aquaparku na str. 11 i koncepci zdravých školek http://www.mb-net.cz/?page=cz,2338.boleslavan-unor-2006 .  17. 2. jsme se dozvěděli, že rada města schválila logo tohoto prestižního programu http://www.mb-net.cz/?page=cz,2404.z-tiskovky-mesto-nabizi-pujcky-na-rekonstrukci-fasady-a-strech   a avizovala Jarní školu Zdravých měst, která začala 15. 3. v Domě kultury a jejím hlavním  tématem byla medializace projektu.  http://www.mb-net.cz/?page=cz,2509.jarni-skola-narodni-site-zdravych-mest-aneb-medializace-projektu-zdrave-mesto-v-mlade-boleslavi 

V dataplánu na http://www.nszm.cz/  byl koncem března publikován dnes již stažený Plán zdraví a kvality života v Mladé Boleslavi – jeho aktualizace k 22. 3. 2006. Připojujeme jej v příloze. Všechny pasáže týkající se ovzduší, citované v příspěvku 2005-1. část- Míjení (Heterotopie) se do finální verze plánu, který byl tématem 2. fóra ZM MB, dostaly.

Nově je mimochodem v Dataplánu v sekci Koncepce- pracovní verze „Zdravotního plánu města Mladá Boleslav 2012-2013“, které verzi 2006 v těchto proklamativních pasážích doslovně cituje.

3. 4. se na stránkách města objevilo „Zdravé město Mladá Boleslav vyhodnotilo první z deseti Evropských indikátorů - Spokojenost občanů s místním společenstvím“  http://www.mb-net.cz/?page=cz,2623.zdrave-mesto-mlada-boleslav-vyhodnotilo-prvni-z-deseti-evropskych-indikatoru-spokojenost-obcanu-s-mistnim-spolecenstvim  . Dotazník, na základě kterého byla spokojenost hodnocena lze dodnes stáhnout z http://www.mb-net.cz/?page=cz,2067.anketa-zdraveho-mesta .

Připojujeme i bližší popis dalšího indikátoru- ECI A. 5-  Kvalita místního ovzduší, které si ZM MB vybralo za kritérium udržitelného rozvoje. Jeho vyhodnocení z pera/ dílny TIMUR (Týmová iniciativa pro místní rozvoj) o. s. připojíme až v dalším příspěvku.

Nejprve připomeneme čtyřstránkový materiál "Evropské indikátory udržitelného rozvoje města MB" , který vyšel společným úsilím ZM MB a TIMUR v neznámém nákladu pro občany a obyvatele MB. K jeho obsahu a rodících se „chybách v matrixu“, kterými jsme postiženi dodnes v dalších příspěvcích.

David Hradiský, 29. 6. 2012
 

PřílohaVelikost
Komunitni plán zdraví a kvality života MB 2006106.11 KB
TIMUR Kvalita místního ovzduší241.15 KB
Indikátory udržitelného rozvoje města MB1.64 MB