2005- 4. část- Dravé město

Alien

Začátkem listopadu se dozvíme, že byla zrušena komise rady města pro životní prostředí. V prosinci se čtenáři Věstníku právních předpisů Středočeského mohou poprvé dočíst, že zhoršení kvality ovzduší roku 2003 nebyl náhodný exces. Vzniklo velkoplošné OZKO Mladá Boleslav a okolí. V této pasti se roku 2004 oficiálně ocitlo přes 21 tisíc obyvatel. Drtivá většina na území Mladé Boleslavi.

První věta zní vzhledem k předešlým příspěvkům poněkud neuvěřitelně. Boleslavan 11/ 2005 na str. 2 mimo jiné uvádí „ VE TŘECH KOMISÍCH RADY MĚSTA byly provedeny změny. Byla zrušena komise životního prostředí (předseda R. Povšík, ČSSD), jejíž náplň plně nahrazuje komise Zdravého města, s níž se většina úkolů kryla. Svůj historický úkol již splnila i komise řízení strategického rozvoje (J. Mitlener, ODS), je též zrušena, při čemž kontrolu realizace provádí přímo rada a zastupitelstvo…“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,2078.boleslavan-listopad-2005 . Dozvíme se, že v Debři se již jezdí novou silnicí skalním koridorem. Jsme opět ujištěni, že se začne stavět Bondy Centrum, tentokrát v pozdním jaru 2006. A na straně 8 - co naznačil průzkum cyklodopravy.

7. 12. je schválen a 15. 12. je i do Mladé Boleslavi rozeslán Věstník právních předpisů Středočeského kraje 8/ 2005, který obsahuje celý rok připravovaný Programový dodatek k Programu snižování emisí (PSE) a k Integrovanému programu ke zlepšení kvality ovzduší (IPZKO) Středočeského kraje. Programový dodatek byl povinností vyplývající z novelizace Zákona 86/ 2002 Sb., viz předešlý příspěvek 2005-2. část- Intermezzo. Je společným dílem krajských úředníků, úředníků z desítek obcí, včetně MB a externích odborníků- zpracovaný firmou DHV, s. r. o.

Programový dodatek toho o původu znečištění v MB a opatřeních k jeho snížení zas až tak moc neříká. Nereaguje ani na dále se zhoršující stav, ale ukazuje čím vším se někdo musel zabývat- promýšlet a proto rozhodně stojí za pozornost. Prioritou programu je snižování zátěže PM10, snížení emisí oxidů dusíku (NOx) a těkavých organických látek (VOC). Mladá Boleslav- výslovně katastr města se spolu s Kladnem pro kraj stávají prioritním územími pro jakákoli opatření vedoucí ke snížení emisí výše zmíněných znečišťujících látek a samozřejmě snížení související zdravotní zátěže. Na str. 215 v tabulce č. 9  najdeme historicky první oficiální odhad, kolik lidí a kde bylo roku 2004 v kraji postiženo zhoršenou kvalitou ovzduší. Ve Statutárním městě MB je to z rozlohy zasaženého území vypočtených 19 669 obyvatel. Roku 2003 to byly všichni. Roku 2005 opět !

Jako navržená opatření vedoucí ke zlepšení stavu jsou již koncem roku 2005 zmíněna např. Teplofikace (rozšíření CZT) v městské části Debř nad Jizerou, Plynofikace obce Dalovice, Plynofikace obce Hrdlořezy, Modernizace kotelny místní školy Dalovice, Cílená výsadba městské zeleně v MB, Kosmonosy- Výsadba doprovodné zeleně v blízkosti přeložky I/38, MB- opatření k omezení prašnosti na hranicích průmyslových areálů, Dalovice- vybudování obchvatu obce, Kosmonosy- výměna oken ve školách (ZŠ a MŠ), Kosmonosy- instalace tepelných ventilů ve školách (ZŠ a MŠ). Největší sílu hlasu jako by mělo těch 31 obyvatel v OZKO Dalovice.

Během roku 2005 byla iniciativou Středočeského kraje poptána a schválena příprava Generální rozptylové studie pro jeho území. Tu realizovala firma  ENVIROS s. r. o., která k 30. 6. zároveň připravila i povinnou interní aktualizaci PSE a IPZKO. Rozsáhlý analytický aparát, který oba materiály poskytly, byly základem pro „opus magnum“ – kvalitativně nepřekonanou aktualizaci IPZKO 2007. To už ale poněkud předbíháme.

Nic konkrétnějšího se obyvatelé MB a vlastně ani jinde v ORP nedozví. Oklikou a v pozměněné podobě se zmínka o Programovém dodatku ocitne v jediném tištěném materiálu, který kdy byl v MB na toto téma určen širší veřejnosti. Vyšel roku 2006 a jeho sken připojíme v následujícím příspěvku.

Nezávisle na všem tom hemžení se situace zhoršuje. Jakýkoli nedeklarativní skutek dál již třetím rokem úspěšně utíká.
 

David Hradiský, 21. 6. 2012
 

PřílohaVelikost
Programový dodatek PSE a IPZKO StČ kraje 2005741.38 KB