2003- 2. část- Líčení

Líčení

Parlament ČR schválil návrh poslance Jana Vidíma a Mladá Boleslav se po schválení Senátem stane statutárním městem. http://www.mb-net.cz/?page=cz,39.mlada-boleslav-ma-byt-statutarnim-mestem  13. a 14. června se konalo referendum o vstupu do Evropské Unie. http://www.mb-net.cz/?page=cz,396.v-patek-a-sobotu-13-a-14-cervna-je-ref..., které proběhlo bez incidentů. Účast v Mladé Boleslavi dosáhla 51%. http://www.mb-net.cz/?page=cz,470.stredocesi-hlasovani-o-eu-bez-incident...

Imisní situace byla v červnu až srpnu dobrá. Za tři měsíce je i přes pokračující práce při zahloubení železniční tratě u Slovanky zaznamenáno pouze 7 slabších denních PM10 nadlimitů, jak ukazuje denní přehled roku 2003 na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2003_enh/cze/p...
 

Zářijový Boleslavan nás na str. 4 informuje „“Pokud se týká městského stadionu, který se
stal rozhodnutím zastupitelů prioritou číslo dvě, tak jeho rekonstrukce připomíná rozjetý rychlík, který lze těžko zabrzdit” a tamtéž „Prioritou číslo tři je nyní v Ml. Boleslavi budování
parkovacích ploch na severním sidlišti. http://www.mb-net.cz/?page=cz,2028.boleslavan-zari-2003

Zapuštění železniční tratě u Slovanky je celkem pečlivě na webu města popsáno a uchováno. Např.
http://www.mb-net.cz/?page=cz,240.informace-o-prubehu-vystavby-na-slovance
http://www.mb-net.cz/?page=cz,239.prostavenost-za-brezen
http://www.mb-net.cz/?page=cz,243.jak-je-to-s-prodrazenim-stavby-na-slov...
http://www.mb-net.cz/?page=cz,706.kvuli-stavbe-nejedou-v-zari-a-rijnu-vl...

Z 5. 9. je k dispozici jedna z raritních zmínek (raritních do února 2010) o ovzduší na webu města. „Oznamujeme všem občanům Mladé Boleslavi bydlících v prostoru mezi železničním přejezdem třídy Václava Klementa a křižovatkou U měšťáků, především v ulici mjr. Frymla, že v době od 18 září 2003 do 26. října 2003 bude při vyloučení železničního provozu a uzavřené ulici mjr. Frymla prováděno stavebně náročné propojení nové zahloubené železniční trati se starou tratí ve směru k hlavnímu nádraží. V té době dojde k technicky i časově náročné stavební činnosti, při které lze očekávat zvýšený hluk a částečně (podle počasí) i prašnost, které se budou stavební firmy snažit omezit na minimum.“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,494.dulezite-oznameni-obcanum-z-okoli-rest...

16. 9. opět začíná růst počet denních nadlimitů. 26. 9. - 28. 10. analyzátor PM10 nefunguje, 1. 1. 2004 bude vyměněn za nový.

Výluka železniční tratě pokračuje i v říjnu. http://www.mb-net.cz/?page=cz,524.slovanka-trva-vyluka-zeleznicni-trate-a-je-zatim-bez-problemu  Všechno jde rychleji a je zakončeno návštěvou premiéra Grosse na slavnostním zahájení provozu. Páska je přestřižena v 11 hodin dne 29. 10.  http://www.mb-net.cz/?page=cz,635.zeleznice-jiz-nerozdeluje-mladou-boleslav  „ Konečná lhůta dokončení stavby byla stanovena na 15. 12. 2003, což je o rok dříve, než bylo zadání ve výběrovém řízení“

V říjnu je zveřejněna aktualizovaná verze Strategického plánu rozvoje Mladé Boleslavi, zpracovaná komisí pro strategický rozvoj a firmou Berman Group. V dokumentu se ani jednou neobjevuje spojení slov životní prostředí, či slovo ovzduší.

1. Z dokumentu  mj. vyplývá, že zapojení MB do aktivity Zdravé město (Cíl B I.7- strana 25) má posílit  image města jako regionálního centra. Taktéž má jako komunitní projekt posílit spolupráci mezi radnicí a veřejností a otevřít prostor aktivity obyvatel města.
2. Řada cílů byla systematicky sledována a stala se opravdu integrální součástí života a marketingu města
 

Prosincový Boleslavan na str. 4 informuje „ Bondy Centrum zahajuje. Za přítomnosti představitele Bondy Centra Holding Tomáše Melicha a jeho právníků bylo zastupitelům oznámeno, že již nic nestojí v cestě k zahájení předpokládané stavby, vše začne již nyní v prosinci. Je vydáno pravomocné povolení pro I. etapu stavby, které již nabylo právní moci. …Podle ředitele Bostasu se bude nejdříve pracovat na provizorním autobusovém nádraží, hlavní stavba má začít v dubnu 2004 a s jejím dokončením se počítá v létě 2005…“

Jak už jsem konstatoval v první části, tomu kdo sledoval data promítaná na světelném panelu Městské knihovny a rozuměl jim, muselo být jasné, že se něco děje. Tabelární ročenka 2003 ČHMÚ vyjde v červnu 2004, Grafická v srpnu roku 2004. V tištěné podobě poputují každý rok na příslušný odbor ORP MB. Jedna významná stavba by ani spolu s rekonstrukcí městského stadionu k takto masivnímu překročení ročních i denních imisních limitů pro PM10 nestačila. Nepodařilo se mi zjistit, kam byl odtěžený materiál ze Slovanky odvážen. Pouze kudy. „Protokol o předání staveniště stanovil směry odvozu vytěžené zeminy, bude se odvážet Ptáckou ulicí a ve směru k plynárně (tedy mimo střed města a třídu Václava Klementa)“- http://www.mb-net.cz/?page=cz,54.zhotovitele-stavby-slovanka-prevzali-st...

Rok 2003 byl specifický tím, že byl velmi suchý a tato příčina jako důležitý faktor zvýšení imisní zátěže PM10 je v příslušné ročence ČHMÚ opakovaně zmiňována. K tomu se připojí trend, který bude pečlivěji popsán v odborné literatuře z jiných lokalit a to návrat k topení pevnými palivy (Obr. 2). Přispěje i rozrůstání příměstských částí a okolních obcí. Též zkapacitnění průjezdu městem, rostoucí náročnost dopravní obsluhy Škoda Auto , přeložka I/38 a související zvyšující se dopravní zátěž přivedená do blízkosti i v rámci (nejen) Severního sídliště.

Bilance roku 2003 - ze šesti bylo náhle 93 denních PM10 nadlimitů. Měření přitom nefungovalo konec září a celý říjen. Mohlo jich být o čtvrtinu až třetinu víc. Spadla klec a město se ocitá ve společnosti nejpostiženějších lokalit v Čechách, jejíž součástí zůstává dodnes (Obr. 3). Více v dalších „ročníkových“  příspěvcích.

David Hradiský, 1. 3. 2012
 

PřílohaVelikost
Strategický plán rozvoje MB aktualizace říjen 2003610.45 KB
Trend ročních koncentrací PAU 1996-2004- Košetice
Pole 36. nejvyšších koncentrací PM10 v ČR- 2003