2000-2002 Krajina pastorální

Giorgione- La Tempesta

Roky 1998 až 2002 představují nadějný trend zlepšování kvality ovzduší, konkrétně snižování imisní zátěže obyvatel prachovým znečištěním. V letech 2000-2002 se tak Mladá Boleslav stala nejčistším sledovaným místem ve Středočeském kraji, resp. patřila mezi 10 lokalit, kde byl naměřen nejnižší počet nadlimitních denních koncentrací PM10 v rámci celé ČR !

Měsíčník Boleslavan v čísle 5/2009 na straně 11 v okně PŘED 10 lety … „Předseda vlády Miloš Zeman se zúčastnil zprovoznění moderní teplárny v automobilce a navštívil rovněž boleslavskou radnici“. Tato zpráva zaznamenává v podstatě jedinou aktivitu, která od roku 1998 vedla k prokazatelnému zlepšení kvality ovzduší ve městě i v širším regionu. Podrobnější pohled na snížení objemu emisí, které produkují velmi velké a velké zdroje znečišťování v hranicích bývalého okrasu MB poskytuje Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), které vede ČHMÚ. Na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/09embil/09embil.html najdete podrobný výklad dělení a bilancování emisí z jednotlivých typů stacionárních zdrojů znečišťování (orientačně-REZZO1- velmi velké a velké zdroje- například elektrárny, teplárny; REZZO2- střední zdroje- např. podnikové, či areálové kotelny apod.; REZZO-3- lokální topeniště). Viz. též prezentace PM10 v sekci Naše problémy- Kvalita ovzduší v MB.

Změna technologie spalování ve ŠKO-ENERGO vedla roku 1999 k desetinásobnému snížení emisí tuhých znečišťujících látek ze zdrojů této kategorie oproti předešlým letům. Viz. Příloha č. 1 a 2. Mezi léty 1998-2001 klesá počet denních nadlimitů PM10 z 23 (Příloha 3- jelikož měření začalo až 26. 4. dá se předpokládat, že jich toho roku mohlo být i o třetinu více) až na pouhé 2 roku 2001. Příloha 4 ukazuje, že nadlimitní imisní zátěž mimo topnou sezonu v těchto letech neexistuje, tj. že nejkritičtější období roku pro intervenci- zlepšení je období, kdy je naráz v provozu největší množství zdrojů- tedy malé rozptýlené zdroje- lokální topeniště, různě velké bodové zdroje (energetika) i zdroje mobilní ( doprava) a fyzikální procesy nad povrchem sledovaného území je nestačí rozptylovat do žádoucích zředění- koncentrací.

Roku 2003 spadne klec a v této pasti, které se odborně říká Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), uvízne a dodnes se v ní nachází polovina obyvatel města. V některých letech v ní (nich) bude žít nejen 100% obyvatel města, ale i 100 % - tedy více, než 100 tisíc obyvatel- celé Obce s rozšířenou působností (ORP) MB !

V následujících příspěvcích budeme (na způsob křížové cesty) rok po roce rozebírat další vývoj situace. Co se toho roku stalo, kdy se kdokoli mohl a z jakých zdrojů dozvědět, o jak závažnou situaci se jedná. Jaké měla dle těchto zdrojů příčiny a jaký pak situace měla, či neměla ohlas ve výstupech, zejména strategických dokumentech magistrátu města Mladá Boleslav. Bude to chvílemi obtížné a bolestivé čtení.

David Hradiský, 15. 1. 2012
 

PřílohaVelikost
emise_tzl_mb_1994-2002.pdf171.23 KB
emise_tzl_mb_1994-2002_kategorie.pdf174 KB
pm10_mb_1998-2002.pdf170.05 KB
pm10_mb_1998-2002_ts.pdf173.15 KB